گام 1 - نقاشی هزار پا

نقاشی هزار پا

ابتدا منحنی ها و نیم دایره های کوچک و بزرگ متصل بهم رسم کنید. این نیم دایره ها باید کاملا بهم متصل باشند.

نقاشی هزار پا

در انتهای شکل و چسبیده به نیم دایره، یک دایره متوسط بعنوان سر هزارپا رسم کنید.

نقاشی هزار پا

از سمت چپ دایره و چسبیده به دایره ، منحنی هایی همانند شکل به منحنی ها و نیم دایره های بالایی وصل کنید تا بدن کرم هزارپا کامل شود.

نقاشی هزار پا

در بالای دایره سر ، دو تا شاخک با خطوط منحنی همانند شکل رسم کنید و به انتهای شاخک ها دو دایره کوچک اضافه کنید.

نقاشی هزار پا

دو تا دایره ی کوچک در داخل هم برای چشم هزار پا طراحی کنید. می توانید مسیر نگاه هزار پا را بر اساس سلیقه ی خود تععین کیند

نقاشی هزار پا

برای دهان هزار پا ، یک منحنی و مثلث رو به بالا که حالت لبخند و خنده دارد ، طراحی کنید.

در این صورت هزار پای شما در حال لبخند زدن و خندیدن می باشد.

نقاشی هزار پا

می توانید جزئیاتی را به هزار پای خود اضافه کنید.

هم چنین برای زیبایی نقاشیتان ، شاخه ی درختی را همانند شکل طوری طراحی کنید که هزار پا روی شاخه باشد. در آخر در صورت دلخواه هزار پای خود را با سلیقه خود رنگ آمیزی کنید.

نقاشی هزار پا تمام شد.  از نقاشی خود لذت ببرید.