گام 1 - بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان

انواع بازدیدکنندگان از نمایشگاه:

در یک تقسیم بندی کلی، بازدیدکنندگان نمایشگاه به سه دسته تقسیم می شوند:

1-صددرصد علاقمند: (باید به این گروه به قدر کافی توجه شود.)

2-صددرصد بی علاقه: (وقت خود را برای این گروه بیهوده تلف نکنید)

3-حدوسط: (این گروه را از دست ندهید. زیرا، ممکن است در صورت جلب اعتماد آنان، مشتریان آینده شما  بشوند.)

بازدیدکنندگان

از نگاهی دیگر، هر یک از گروه های زیر، ممکن است بازدیدکننده غرفه باشند:

1-کارمندان و سازمانهای مختلف (که از سوی شرکت یا سازمان خود؛ به نمایشگاه اعزام شده اند.)

2-مدیران عامل شرکتها (برای مطالعه و بررسی کالاها و امکانات خریدهای آینده شرکت خود، مذاکره درباره خرید کالایی که قبلاً انتخاب کرده است و …)

3-کارگران فنی (که مستقیماً با دستگاهی که جزو کالاهای شما است، اکنون یا در آینده کار می کند و سئوالاتی درباره طرز کار آن دارد و …)

4-نمایندگان شرکتهای رقیب، تعاونیها، مؤسسات مالی و اعتباری، مطبوعات، وزارتخانه ها و … – تولیدکنندگان کالاهای رقیب شما (برای استفاده از اطلاعات شما به نفع خودشان)

5-و سایر افراد حال که با بازدید کنندگان و خواست و نیازهای آنان آشنا شدید به نحوة اداره و مدیریت غرفه می پردازیم.