گام 1 - انتخاب كردن هتل خوب براي اقامت

انتخاب كردن هتل خوب براي اقامت
  • همه هتل هايی که به مقصد شما نزدیک هستند را تحقیق کنید
  • نیازمندی های خود مانند صبحانه رایگان ، اینترنت رایگان ، دو خوابه یا تک خوابه بودن را در نظر بگیرید.
انتخاب كردن هتل خوب براي اقامت
  • انتخاب های خود را به دو هتل محدود کنید
  • هتلي را كه به علائق شما  و دوست همراهتان نزديك باشد را تحقيق و پيدا كنيد.
انتخاب كردن هتل خوب براي اقامت
  • هتل کامل و عالی را پیدا کنید
  • هتلی که به شما و نیازهایتان مناسب می باشد را انتخاب کنید. هتلی با حداقل یه اتاق با هر چند عدد تخت رزور کنید.