گام 1 - روایات مربوط به نماز وحشت چیست؟

روایات مربوط به نماز وحشت چیست؟

روایاتی بسیار در خصوص نماز شب اول قبر وجود دارد که از جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

امام صادق(ع) هر شب برای فرزندش و پدر و مادر خود دو رکعت نماز می خواند،«1»

سید بن طاوس از حضرت پیامبر(ص) روایت کرده که فرمودند: بر میت ساعتی سخت از ساعت شب اول قبر نیست پس رحم کنید به مردگان خود و در حق آن ها صدقه بدهید و اگر نیافتید چیزی که صدقه بدهید دو رکعت نماز بخوانید و …..«2»

برادر وخواهر! نماز وحشت هدیه ای است از شما به کسی که از دنیا رفته است، این نماز را برای آشنایان بخوانید تا دیگران هم برای شما بخوانند.«3»

از ابو بصير نقل شده است كه امام صادق(ع) فرموده اند: براى هر چيزى قلبى است و قلب قرآن سوره ياسين است، هر كس هر روز يا هر شب بخواند… ، قبرش تا هر كجا چشم ببيند گسترده میگردد و از فشار قبر در امان خواهد ماند.«4»

منابع:

1. مفاتیح الجنان ، ص ۳۹۶٫

2.سفینه البحار، ج ۲، ص ۴۷٫

3.کافی، ج ۳، ص ۲۸۵٫

4.همان، ص215

گام 2 - شیوه خواندن نماز وحشت چگونه است؟

شیوه خواندن نماز وحشت چگونه است؟

نماز وحشت دو رکعت است و از جمله نماز های مستحب است که نزدیکان و دوستان میت تازه گذشته در حق او می خوانند تا بلکه از عذاب قبرش کاسته شود.

ابتدا نیت می کنیم

نیت: دو ركعت نماز وحشت مي‌خوانم قُربة اِلي الله