گام 1 - نگاه کردن به انگشت خود

نگاه کردن به انگشت خود

اگر تورم در طرف انگشتان شما وجود داشته باشد، آن را خم کنید. تورم یکی از نشانه های اولیه یک انگشت است.

اگر انگشتتان به راحتی به سمت یک یا دیگر سمت خم شود،

رباط هایی که به استخوان انگشت متصل است ممکن است کشیده یا پاره شود.

تاندون ها در طرف مقابل به نحوی که انگشت خم شده اند، بوجود می آیند.

بنابراین، اگر انگشتتان خیلی دور به سمت چپ سوار شد، به سمت تورم در سمت راست انگشت نگاه کنید.

 

تورم دست

اگر انگشتتان به عقب خم شد، پایین انگشت خود را بررسی کنید.

توجه داشته باشید اگر زیرین نرم انگشتتان به نظر می رسد از حد معمول پف کنید.

اگر چنین است، این نشانه ای است که انگشتتان پیچ خورده  و رباط های نزدیک پایه انگشت خود کشیده یا پاره شده اند.

اگر مطمئن نیستید که انگشتتان تورم کرده است یا نه، آن را با انگشت مربوطه از طرف دیگر مقایسه کنید.

تورم دست

نگاه کنید اگر بخشی از انگشتتان سایه قرمز داشته باشد

همراه با تورم، نشانه قابل توجهی از اینکه انگشت شما پیچ خورده(شکسته)،تغییر رنگ قرمز است.

بازوها و پایین انگشت خود را نگاه کنید. اگر انگشت قرمزتر از انگشتان اطراف باشد، احتمالا پیچ خورده است.

میزان قرمزی با شدت پیچ خوردگیمتفاوت است.

بنابراین، اگر انگشت خود را به آرامی از بین ببرید، پوستی که تاندون پیچ خورده شده را پوشش می دهد ممکن است کمی صورتی باشد.

اگر پیچ خوردگی زیاد باشد، قسمت زیادی از انگشت امکان دارد به شدت روشن قرمز باشد

تورم دست

گام 2 - با توجه به علائم شدید اسپری

با توجه به علائم شدید اسپری

سعی کنید از انگشت به طور معمول پس از آسیب استفاده کنید.

اگر نگران نیستید که انگشتتان ممکن است شکسته، سعی کنید از آن استفاده کنید.

همانطور که معمولا برای روز بعد یا 2 است.

اگر متوجه شوید که انگشت به طور معمول عمل نمی کند، خم نمی شود، نمی تواند وزن خود را حفظ کند،

یا برای استفاده بیش از حد دردناک است، به احتمال زیاد پیچ خورده است.

 

تورم دستچگونه بدانیم که دستمان تورم زده؟

گام 3 - مراجعه به دکتر

مراجعه به دکتر

اگر انگشتتان بعد از 48 ساعت بافت، کبودی یا درد داشته باشد،به دکتر بروید.

اگرپیچ خوردگی انگشتتان زیاد باشد یا بیش از چند روز طول بکشد

، به پزشک عمومی مراجعه کنید.آنها علت آسیب دیدن انگشتتان را میبینن و تعیین می کنند که آیا پیچ خورده است یا نه.

اگر نمیتوانید انگشت خود را تکان دهید و کارهای روزمره را انجام دهید حتما به مراقبتهای فوری یا اورژانس مراجعه کنید.

 

تورم دست