گام 1 - جمع آوری اطلاعات برای کشیدن چارت خانوادگی

جمع آوری اطلاعات برای کشیدن چارت خانوادگی

دلیل خود را برای کشیدن چارت خانوادگی تعیین کنید.

هدفتان از کشیدن این نقشه به شما کمک خواهد کرد که بر روی اطلاعات خانوادگی بهتر تمرکز داشته باشید.گاهی اوقات مصاحبه با افراد خانواده در جهت ایجاد چارت،می تواند ناراحت کننده شود و یا برخی اعضای خانواده بیش از حد حساس شوند ، پس باید از قبل زمینه را برای مصاحبه فراهم کنید.

برای کشیدن چارت خانوادگی می توانید برروی تعدادی از الگوهای ارثی ومسائلی از جمله سوء مصرف مواد،بیماری های روانی ، خشونت های فیزیکی و همچنین بسیاری از بیماری های جسمی تمرکز داشته باشید.

شما می توانید از طریق کارکنان بهداشت،تاریخ تمامی بیماری های جسمی وروانی را داشته باشید.

جمع آوری اطلاعات برای کشیدن چارت خانوادگی

درک کنید که به دنبال چه چیزی هستید.

شما باید بدانید که چرا درحال ساخت یک چارت خانوادگی هستید،آیا آن را برای یک پزشک،پروژه ی مدرسه ویا برای رسیدن به اطلاعات بیشتر در مورد خانوادیتان می خواهید.درک این موضوع به سازماندهی بهتر شما جهت ایجاد چارت خانوادگی می باشد.

نقشه ها مانند درختان خانوادگی می باشند ولی با این تفاوت که علاوه بر شاخه وبرگ ها نوع بیماری های روانی وجسمی وارتباط این بیماری ها در خانواده را نیز نشان می دهد.

برای مثال یک نقشه ی خانوادگی به شما میگوید که چه کسی ازدواج کرده،چه کسی طلاق گرفته،چه کسی بیوه است وآنچه در روابط فردی و بین اعضا از لحاظ فیزیکی وجود دارد.

در این مرحله شما باید بدانید که چه اطلاعاتی از خانواده برای ایجاد چارت نیاز دارید.

   آیا شما می خواهید بدانید که در خانوده یتان، چه کسانی دچار افسردگی،اعتیاد و یا سابقه ی سرطان هستند؟

جمع آوری اطلاعات برای کشیدن چارت خانوادگی

تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید نسلهای متعدد را نشان دهید.

اغلب شما قادر به ملاقات افراد خانواده ی خود نیستید، از این طرف ایمیل،اسکایپ وسایر دستگاه های ارتباطی ، تماس با اعضای خانوادیتان را برای شما فراهم می سازد.

آیا می خواهید ازپدربزرگ ومادربزرگتان شروع کنید ؟ تصمیم بگیرید که تا چه حد می خواهید به عقب برگردید.

جمع آوری اطلاعات برای کشیدن چارت خانوادگی

مجموعه ای از سوالاتی که می خواهید از خانواده ی خود بپرسید،آماده کنید.

برای مثال ” شروع با مادربزرگتان:

نام او چه است؟

کی ازدواج کرده است؟

از چه قومیتی است؟

چند فرزند دارد؟

آیا سوء مصرف دارو یا الکل دارد؟

آیا هر گونه بیماری جسمی و روانی دارد؟

و … .

گام 2 - تحقیق در مورد تاریخچه ی خانواده

تحقیق در مورد تاریخچه ی خانواده

ابتدا آنچه خودتان در مورد تاریخچه ی خانوادیتان می دانید بنویسید. بخصوص شما اگر با یک یا چند خانواده ارتباط داشته باشید بهتر می توانید تاریخچه را بنویسید.

گام 3 - نحوه ی کشیدن نقشه خانوادگی

نحوه ی کشیدن نقشه خانوادگی

طراحی Genogram خود با استفاده از اطلاعاتی که به دست آورده اید.

شما باید ابتدا از اول شروع کرده ویکیزیکی با دست تمامی قسمت ها را پر کنید.همچنین شما می توانید نرم افزارهای خاصی که برای این موضوع طراحی شده اند را خریداری کنید.