گام 1 - افزایش انرژی و رفع خستگی

افزایش انرژی و رفع خستگی

1. در موقعیت یوگا قرار بگیرید

یوگا ممکن است به افزایش سطح انرژی کمک کند. سعی کنید یک ظاهری مانند پل ایجاد کنید. حتی یک خمش سریع می تواند سطح انرژی شما را افزایش دهد.

افزایش انرژی و رفع خستگی

2. تنفس عمیق

با در نظر گرفتن برخی از نفس های آهسته عمیق می توانید سطح انرژی خود را نیز افزایش دهید. سعی کنید نشسته یا دراز کشیده و به آرامی از طریق بینی خود و از طریق دهان خود نفس بکشید.

افزایش انرژی و رفع خستگی

3. آواز خواندن

آواز خواندن با آواز خوشایند مورد علاقه نیز ممکن است به افزایش انرژی در چند دقیقه کمک کند. اگر شما نیاز به افزایش انرژی سریع دارید، آهنگ های مورد علاقه خود را پخش کرده و با صدای بلند آواز بخوانید.

افزایش انرژی و رفع خستگی

4. قدم زدن

قدم زدن می تواند سطح انرژی شما را افزایش دهد. سعی کنید در خارج از خیابان برای پیاده روی بپردازید و یا 10 تا 15 دقیقه در خانه پیاده روی کنید.

افزایش انرژی و رفع خستگی

5. آفتاب

آفتاب نیز می تواند بدن شما را بیدار کند و هنگامی که شما خسته هستید، احساس خستگی کمتری بکنید. سعی کنید 10 تا 15 دقیقه در بیرون مقابل آفتاب یا کنار پنجره بنشینید.