گام 1 - لاستیک مناسب زمستان

لاستیک مناسب  زمستان

قانون اصلی این است که زمانی که دمای محل زندگیتان به منفی 7 درجه سانتی گراد رسید از لاستیک زمستانی باید استفاده کنید؛و این یک حرف الکی نیس بلکه یک علم است و به یاد داشته باشید که آنها لاستیک های زمستانی هستند نه لاستیک های برفی.حتی اگر برفی رو زمین نباشد،موادی که در این نوع لاستیک به کار رفته نرم است و نقطه انجماد  پایینی دارد و این امر به آن ها اجازه میدهد تا انعطاف پذیر باشند و این ترکیبات به همراه آج مخصوص و کانال آب بی شمار به لاستیک این اجازه را می دهد که چسبندگی زیادی را به نسبت سایر تایر ها پیدا کند

لاستیک مناسب  زمستان

در ذهن خود داشته باشید که ما از چسبندگی حرف میزنیم نه از کشش، این دو کلمه اکثرا به جای هم استفاده میشوند و اگر چه کلمات یکسانی هستند اما تفاوت انها بسیار زیاد است و این مورد در زمستان بسیار مهم و کاربردی است.کشش یعنی اصطکاک بین لاستیک و سطح جاده است و با رسیدن به حد نهایی چرخ ها شروع به هرزگردی میکنند که منجر به دخالت سیستم کنترل کشش میشود.چسبندگی به مقدار چسبیدن به سطح جاده گفته میشود و حتی زمانی که به چرخ ها نیرو وارد نمیشود و این امری حیاتی است،چسبندگی در توقف خودرو یک عامل کلیدی است وسیستم چهار چرخ محرک باعث افزایش این موضوع نمیشود و در این مورد هست که نمیتوان 4چرخ متحرک را به لاستیک های زمستانی ترجیح داد

گام 2 - چهار چرخ متحرک

چهار چرخ متحرک

برای آن افرادی که نگران هزینه خرید لاستیک های زمستانی هستند باید گفت فراموش نشود که 2دست لاستیک باعث کاهش ساییدگی لاستیک ها در طول سال میشود. اگر هنوز خود را نتوانستید توجیه کنید باید بگوییم که جان خود و اطرافیان خود را با مشتی دلار معامله کرده اید!