گام 1 - انواع کاشت مو به روش BHT:

انواع کاشت مو به روش BHT:

کاشت موهای ریش صورت روی سر:

در تکنیک BHT (بی اچ تی) می توان به جز پشت سر، از نقاط دیگر بدن نیز گرافت های مو را به روش FUE استخراج کرد و مورداستفاده قرار داد. با ترکیب کاشت موهای پشت سر و موهای بدن، می توانیم بیش از 5000 گرافت مو را طی دو تا سه روز پیوند بزنیم.

انواع کاشت مو به روش BHT:

کاشت موهای بدن در ریش و سبیل:

می توان از این روش برای بازیابی موهای صورت که ریزش کرده اند یا نازک شده اند، استفاده کرد. همچنین درصورتی که بر اثر یک تصادف یا هر اتفاق دیگری در محل رویش موهای ریش جای زخم باقی مانده باشد، می توان به روش BHT (بی اچ تی) این جای زخم را پوشاند.

انواع کاشت مو به روش BHT:

کاشت موهای سر در ریش و سبیل:

برای کاشت ریش و سبیل همچنین می توان از موهای پشت سر گرافت مو تهیه کرد. با این روش هم می توان ریزش مو یا نازک شدن موهای ریش و سبیل را درمان کرد و همچنین جای زخم و بخیه روی ریش و سبیل را پوشاند.

انواع کاشت مو به روش BHT:

کاشت موهای سینه روی سر:

متأسفانه استخراج گرافت مو از سینه معمولاً نتایج خوبی به همراه ندارد چراکه موهای سینه به اندازه کافی برای پیوند زدن قوی نیستند، بنابراین ما در انتخاب شخص مناسب برای انجام این عمل بسیار محتاط و حساس هستیم. درصورتی که موهای سینه شخص بسیار قوی و برای کاشت مو مناسب باشد می توان تا 1500 گرافت مو را از سینه به سر پیوند زد.

پزشکی که BHFUEرا انجام می دهد باید قبل از آن به روش های پیوند مو استریپ و عمل FUE مو آشنایی داشته باشد و ابتدا آن ها را انجام دهد. BHFUE زمانی توصیه می شود که به اندازه کافی نتوان از کاسه سر سر مو استخراج کرد.

گام 2 - کاشت مو به روش bht:

کاشت مو به روش bht:

عناصر کلیدی لازم برای رسیدن به یک نتیجه رضایت بخش در پیوند مو عبارتند از:
– استخراج اهدا کننده مناسب
– شکافت واحد فولیکولی مناسب
– پیوند هیدراتاسیون مناسب و ذخیره سازی
– ایجاد محل دریافت مناسب با استفاده از زاویه مناسب، جهت و تنظیم
– طراحی خط مو طبیعی
– قرار دادن دقیق گرافت با روش مناسب به طوری که از صدمه زدن جلوگیری کند
مراقبت مناسب بعد از عمل

گام 3 - چرخۀ موهای بدن:

چرخۀ موهای بدن:

چرخه رشد مو از موهای سر در فاز آناژن حدود پنج سال و در فاز تلوژن حدود سه ماه است. به عبارت دیگر، مو برای مدت پنج سال رشد می کند و سپس به مدت دو ماه، قبل از جایگزین شدن با موی جدید و سالم خفته باقی می ماند. در پیوند پوست سر مو که مو را از قسمت دهنده به قسمت گیرنده انتقال داده می شود، در حدود سه ماه طول می کشد که مو شروع به رشد کند، مدت دوره ای که به لحاظ زمانی معادل فاز تلوژن چرخۀ رشد موی آنهاست.

به منظور درک کارکرد چرخۀ موی بدن، ابتدا می بایست چرخۀ موی پوست سر را درک کرد.

گام 4 - سازگاری موی سر و بدن:

سازگاری موی سر و بدن:

سازگاری موی سر و بدن به خصوص تا آنجا که به رنگ و حلقه مربوط می شود، بسیار مهم است. اگر برای مثال، اگر موی بدن یک بیمار خاص مجعد است و موی سرش راست است، پیوند موی بدن، در بدن این بیمار دشوار خواهد بود. موی بدن معمولا به حدود 5 سانتی متر رشد می کند و بیمار BHFUE بالقوه درک می کند که موهای بدن خود را کوتاه کند یا از بین ببرد.
بیماران BHFUE باید محدودیت های خود را بدانند و باید با دقت آنها را انتخاب کرد. بهرحال این تکنیک ممکن است راه حلی برای بیماران به شدت طاس باشد که نتوانسته اند با پیوند مو در گذشته مشکل را حل کنند و یا پوست سر آنها بعنوان اهدا کننده محدود است.

گام 5 - زمان بهبود زخم از ناحیۀ دهنده:

زمان بهبود زخم از ناحیۀ دهنده:

نگرانی بسیاری از بیماران BHFUE این است که آیا هر گونه نشانه های قابل مشاهده در ناحیه دهنده بعد از بهبود محل استخراج وجود خواهد داشت. مشاهده ما این است که روند ترمیم سریع می باشد و در اکثر موارد، یک ماه پس از استخراج، هیچ نشانه قابل رویتی وجود نخواهد داشت.