گام 1 - جستجو در بیرون

1-از همسایگان خود بپرسید
اگر آنها حیوان خانگی شما را تا به حال ندیده اند شما میتوانید با نشان دادن یه عکس جدید از حیوان خانگی خود از آنها کمک بگیرید با این حال شانس بیشتری در پیدا کردن حیوان خانگی خود خواهید داشت.

2-چاپ آگهی یا پوستر برای شناسایی حیوان خانگی شما ، توسط افراد دیگر
میتوانید عکسی که تازه از حیوان خانگی خود گرفته اید و یا تمام مشخصات حیوان خانگی خود را به طور کامل و واضح بر روی آگهی بیان کنید.سعی کنید پوستر ها را در مناطق شلوغ مثل پارک ها،مراکز خریدو جلوی مدرسه پخش کنید چون رفت و آمد در آن محیط ها به مراتب بیشتر است.

3-به طور منظم غذای مورد علاقه حیوان خانگی خود را بیرون از خانه بگذارید شاید حیوانات دیگرهم از آن بخورند ولی بوی غذا کافی است
اگر حیوان خانگی شما در آن محیط باشد حتما به بوی غذا خواهد آمد.

4-از هنگام شروع جستجو سعی کنید هر روز بعد از جستجو به پناهگاه حیوان خانگی خود هم سر بزنید
بسیاری از حیوانات در نهایت به پناهگاه خود برمیگردند چون پناهگاه آنها تنها دارایی یا موجودی برای آنهاست.

5-زمانی را برای استراحت اختصاص دادن
شاید شما دیگر دنبال حیوان خانگی خود نباشید ولی مطمئن هم نیستید که آیا سر پناه دارد یا نه.ممکن است حیوان خانگی شما بخاطر اختلالات جوی به خانه برگردد چون آنها پناهگاه را دوست دارند.