گام 1 - درست کردن خانه برای جوجه اردک

1-یک جعبه برای پرورش دادن پیدا کنیدبعد از اینکه جوجه اردک را در محیط جدیدش گذاشتید 24 ساعت طول میکشد تا او به آنجا عادت کند. از یک ظرف پلاستیکی یا جعبه مقوایی محکم و یا آکواریوم شیشه ای میتوانید برای نگهداری آنها استفاده کنید.

  • این جعبه را باید کاملا عایق بندی کنید تا جوجه اردک گرم بماند جعبه ای که سوراخ های زیادی داشته باشد را انتخاب نکنید.
  • کف جعبه را با خرده های چوب یا دستمال بپوشانید.از استفاده کردن از روزنامه یا مواد لغزنده اجتناب کنید.جوجه اردک ها برای چند هفته به طور کامل نمیتوانند روی پاهای خود بایستند پس اگر زمین آنها از روزنامه یا مواد لغزنده باشد ممکن است به آنها آسیب برسد.

2-استفاده از یک لامپ: جوجه اردک تا چند هفته بعد از تولدش نیاز به محیط گرم دارد.پس سعی کنید مانند آن محیط گرمی که داخل تخم داشته را بیرون هم برایش فراهم کنید.یک لامپ از فروشگاه بخرید و بالای اتاق او نصب کنید.

  • در اول از یک لامپ 100 ولت شروع کنید.طوری که بتواند گرمای آنجا را تامین کند.
  • مطمئن باشید که یک محیط دیگر هم برای سرد شدن آنها وجود دارد.یعنی چراغ را طوری نصب کنید که یک قسمت جعبه سرد باشد.
  • مطمئن باشید که لامپ خیلی زیاد به جوجه اردک نزدیک نباشد این ممکن است باعث شود آنها به اندازه زیادی گرمشان بشود و یا حتی با لامپ تماس پیدا کرده و بسوزند.اگر جعبه شما کم عمق هست از یک تکیه گاه برای چراغ استفاده کنید.

3-نحوه قرار گرفتن لامپ را بررسی کنید. سعی کنید به مرور به آنها سر بزنید تا مطمئن شوید که جوجه اردک ها گرما دریافت میکنند.

  • گرما و توان مفید لامپ باید بتواند رفتار جوجه اردک را تغییر دهد یعنی بزرگ شود.
  • اگر دیدی که جوجه اردک ها به دور لامپ یا روشنایی جمع شده اند باید سعی کنید یا لامپ را کمی پایین تر ببرید یا هم ولت آن را زیاد کنید.
  • در صورتی که جوجه اردک تنفسش کند شده یا نفی نفی میزند نتیجه اینست که احساس گرمای زیاد میکند پس یا لامپ را دور کنید یا ولت آن را کم کنید.

4-تنظیم کردن میزان گرمای لامپ برای پرورش جوجه اردک بسیار مفید خواهد بود. اگر جوجه اردک شما بزرگ شده لامپ را بالاتر ببندید تا احساس گرمای زیادی نکند.

گام 2 - دادن آب و غذا

1-به جوجه اردک مقدار زیادی آب دهیدیک کاسه آب برای جوجه اردک قرار دهید.به طوری که زیاد عمیق نباشد و منقار جوجه اردک در آن جای بگیرد و سر او داخل کاسه نرود.جوجه اردک دوست دارد بینی خود را داخل کاسه بشوید.اما اگر شما کاسه عمیق تری بگذارید ممکن است او داخل آن غذق شود.

  • ظرف آب را هر روز تمیز کنید چون اگر کثیف باشد او را بیمار میکند.
  • اگر شما ترس دارید که ظرف شما عمیق است و امکان دارد جوجه اردک داخل آن غرق شود بهتر است از سنگریزه استفاده کنید و یا در کف ظرف سنگ بگذارید.

گام 3 - بردن جوجه اردک به کنار اردک های بالغ

1- تشویق جوجه اردک به شنا کردن: آنها شنا کردن را خیلی دوست دارند و شرایط فراهمکنید زودتر به شنا کردن عادت میکنند.اجازه ندهید که آنها بدون مراقب شنا کنند.بدن جوجه اردک ها ضعیف هست و ضد آب نیست و امکان غرق شدن آهنا وجود دارد.