گام 1 - مراحل

روغن کرچک را به مژه‌ها و ابروهای خود بمالید . بگذارید یک شب بماند .

از پاک‌کننده آرایش چشم  برای شستن آن در صبح استفاده کنید .

چشم‌ها و ابروها را با آب‌گرم و سپس با آب سرد بشویید.