گام 1 - كنترل و مديريت زمان

 

محاسبه زمان با فاكتورهايي چون خانواده و كار است. به علاوه شما بايد مشكلات احتمالي را هم مد نظر داشته باشيد. اين فرآيند با محاسبه مشكلات ريز و درشت، شكل‌گيري معادله مديريت زمان را به دنبال خواهد داشت. كمي صبر كنيد، هنوز كارتان تمام نشده. واقعيت اين‌جاست كه مديريت زمان هيچ پاياني ندارد. چون ما بايد در اين معادله، فاكتورها و عوامل مشخصي را مدنظر قرار دهيم. با محاسبه مديريت زمان، جزيياتي را همچون تفريح، استراحت و هر آن‌چه را كه در ارتباط با خودتان هست، وارد معادله كنيد.
برنامه بعدي، باز گرداندن زمان از دست رفته است. مثلا از خود بپرسيد كه چرا صبح‌ها لباس پوشيدن من اين‌قدر طول مي‌كشد؟ حتما زمان زيادي را هم صرف مي‌كنيد تا دنبال لباس‌هايتان بگرديد. راه‌حلش ساده است. هر شب زماني را صرف انتخاب لباس براي روز بعد كنيد، در نتيجه صبح كه از خواب بيدار شديد فقط لباستان را مي‌پوشيد.
حال مثلا اگر 45 دقيقه صرف پوشيدن لباس مي‌شد با اين روش حداقل 30 دقيقه از اين زمان را صرفه‌جويي كرده‌ايد و آن را به كارهايي اختصاص داده‌ايد كه براي انجامشان وقت كم مي‌آورديد.
يادتان باشد تا زماني كه هيچ هدفي در سر نداشته باشيد راهي هم براي كنترل مديريت زمانتان وجود نخواهد داشت.