گام 1 - مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

شامپو بزنید از نرم کننده استفاده کنید و سپس موهایتان را با حوله کمی خشک کنید.

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

یک محصول مراقبت از گرما به موهای خود بزنید، توجه ویژه ای به انتهای موها داشته باشید.

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

مقداری از محصول صاف کننده مو را به دستتان بزنید و کف دست‌هایتان به هم بمالید تا محصول را روی دستتان پخش کنید سپس آن را به طور مساوی به مو های خود بزنید و ماساژ دهید .

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

موهای خود را با انگشتان خود نوازش کنید این کار آب اضافی مو ها را می گیرد و برای سشوار زدن موها را آماده می کند.

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

موهای خود را به سه قسمت تقسیم کنید، دوتا در دو طرف و یکی پشت سر . هر دو طرف را گیره بزنید .

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

بخشی از مو را که گیره نزدید بردارید و صاف کنید.

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

از یک برس گرد استفاده کنید و آن را در نزیکی ریشه مو ها قرار دهید و به آرامی آن را تا انتهای مو بکشید  و خشک کنید . 

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

اول برس را از زیر موهای خود بکشید تا به طور مستقیم آن را در معرض گرمای سشوار قرار دهید . زمانی که خشک شد می توانید از بالا سشوار بکشید.

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

موها را صاف نگه دارید و به طور مساوی گرما را روی بخشی از مو پخش کنید که روی آن کار می‌کنید . این باعث ایجاد بافت موی یکدست می شود.

مراحل صاف کردن مو ها بدون استفاده از اتو

هنگامی که این بخش از مو صاف شد ، به انتخاب و خشک کردن بخش‌های دیگر بپردازید تا صاف و خشک شود

این فرآیند را در دو بخش دیگر تکرار کنید تا کل موهای خود را صاف کنید  .