گام 1 - شناخت ظاهری

1-به اندازه مورچه نگاه کنید : بین بسیاری از انواع مورچه ها ملکه ها بسیار بزرگتر از مورچه های کارگر هستند.اگر شما یکم لانه آنها را به لغزش در آورید با یک مورچه عظیم الجثه روبرو خواهید شد که ملکه هست.

  • مورچه به طور قابل ملاحضه ای بزرگتر از مورچه های اطراف آن و یا مورچه های دیگری که شما تا بحال دیده اید هست.
  • در مورد نوع مورچه ها شما به خوبی فکر کنید.در مقایسه با مورچه معمولی ملکه معمولا از مورچه های کارگر بزرگتر است.با این حال مورچه های نجار و کارگر در اندازه های مختلفی هستند.شاید فرق قائل شدن بین مورچه ملکه و کارگر مبنی بر سایز آنها دشوار باشد.

2-اگر مورچه بالدار هست حتما به آن نگاه کنید : در بیشتر لانه ها ، مورچه ملکه با بال به دنیا می آید.در طول زندگی رشد مورچه ملکه نیاز دارد پرواز کند تا برای جفت گیری لانه ای پیدا کند.یک مورچه بالدار به خوبی میتواند مورچه ملکه شود.

  • برخی از مورچه های نر بال دارند اما انها تمایلی به جلب توجه کردن ندارند.اکثر آن دسته از مورچه های نر که بال دارند خود را ضعیف نشان میدهند.

3-نگاه کنید به نشانه هایی در مورچه ها مثل ریختن بال آنها:ملکه ها معمولا در طول زندگی خود بالهایشان را از دست میدهند.اگر شما به قسمت مرکزی و لاغر بدن مورچه نگاه کنید ممکن است برجستگی از هر دو طرف بدن مورچه را مشاهده کنید این نقطه اتصال بالهایش را نشان میدهد که مورچه قبلا بال داشته است.ملکه بودن یا نبودن او را با نگاه کردن به نقطه اتصال بالهایش تشخیص دهید.

4-بررسی قفسه سینه : قفسه سینه بخشی از بدن مورچه ها که پل بین گردن و شکم است.قفسه سینه مورچه ملکه به طور کلی بزرگتر و حجیم تر از مورچه های کارگر است.

  • کار قفسه سینه ملکه پشتیبانی از بال های اوست.قفسه سینه آنها باید حجیم تر و عضلانی تر از قفسه سینه مورچه کارگر باشد.
  • قفسه سینه مورچه ملکه بیش از نیمی از بدن آن را تشکیل میدهد.

 

 

 

گام 2 - با توجه به عوامل دیگر

1-در محلی که مورچه در آنجا پیدا کرده اید راجع به آنجا فکر کنید : اگر شما مطمئن نیستید که چگونه از ظاهر مورچه ملکه بودن او را تشخیص دهید میتوانید با توجه به محل پیدایشش آن را تشخیص دهید.مورچه ملکه معمولا در وسط لانه یافت میشود.مورچه ملکه معمولا در مناطق مرطوب مثل چوب پوسیده یافت میشود.اگر شما یک مورچه در نواحی مرطوب یا چوب مرطوب خارج از خانه پیدا کردید به احتمال زیاد آن مورچه ملکه هست.