گام 1 - طریقه کار کردن معرق زمینه رنگ

طریقه کار کردن معرق زمینه رنگ

ابتدا طرح مورد نظر را انتخاب کرده و طرح را روی سه لایی می چسبانیم برای چسباندن طرح بر روی سه لا بهتر است از چسب فوری استفاده شود .چسب را روی سه لایی ریخته سپس توسط کاردک چسب را به صورت یکنواخت روی سه لایی ÷خش می کنیم بطوریکه تمام سطح تخته سه له را چسب گرفته باشد .لازم به ذکر است که مقدار چسب نباید زیاد باشد زیرا باعث چروک شدن طرح می شود .سپس از یک سمت طرح را روی سه لایی قرار داده وبه آرامی طرح را روی سه لایی قرار می دهیم .بعد از آن روزنامه یه کاغذ روی طرح قرار داده و با پارچه روی آن می کشیم تا کاملا” طرح به سه لا بچسبد. سپس بعد از خشک شدن طرح را گونیا کرده (برای گونیا کردن علاوه بر اینکه دو تا طول ودو تاعرض باید به یک اندازه باشد باید دو تا قطر هم به یک اندازه باشد) بعد از گونیا کردن طرح زیر کار مناسب برای آن انتخاب کردهوسپس شروع به خرد کردن می کنیم و قطعات خرد شده را با میخ به زیر کار ثابت می کنیم سپس یکی از قطعات را شروع به دوربری می کنیم و بدین ترتیب بقیه قطعات را دوربری می کنیم . سپس الگو یا مدل های برش زده را روی چوب رنگی مورد نظر قرار داده و چو بهای رنگی را دوربری می کنیم بدین صورت برای تمامی اجزائ کار همین روش را تکرار می کنیم بعد از تمام شدن کل طرح آ ن را روی زیر کار پرس می کنیم سپس آن را قاب کشیده و بعد از ان عملیات رنگ آمیزی را روی تابلو انجام می دهیم

شناسایی رنگ ها:

رنگ ها به دو دسته تقسیم میشوند

1- رنگهای اصلی 2- رنگهای فرعی

رنگهای اصلی عبارتند از : زرد ، آبی ، قرمز

رنگهای فرعی عبارتند از : سبز ، بنفش ، نارنجی و تمام رنگهایی که با سه رنگ اصلی ترکیب میشوند.

رنگهای اصلی و فرعی دو تا دو تا با یکدیگر متضادند رنگ قرمز با سبز ، زرد با بنفش و آبی با رنگ نارنجی متضاد هستند. این رنگها ، مکمل یکدیگر هستند علت تضاد در این رنگها این است که هیچ اثری از رنگ متضاد در رنگ مقابل به چشم نمی خورد مثلا در رنگ آبی هیچ اثری از رنگ نارنجی دیده نمیشود و با لعکس. بطور کلی رنگهای اصلی و فرعی به سه دسته تقسیم میشوند:

1- رنگهای گرم 2- رنگهای سرد 3- رنگهای خنثی

1- رنگهایی که ترکیبی از قرمز داشته باشند جزء خانواده رنگهای گرم میباشد مثل نارنجی ، زرد ، قهوه ای و…

2- رنگهایی که ترکیبی ازآبی داشته باشند جزء رنگهای سرد هستند مثل سبز، فیروزه ای و…

3- رنگهای سیاه و سفید جزء رنگهای خنثی هستند.

گام 2 - آموزش گام به گام مراحل رنگ کاری معرق چوب(پلی استر)

آموزش گام به گام مراحل رنگ کاری معرق چوب(پلی استر)

برای پر کردن زنگ زمینه یا جای خالی در معرق چوب از پلی ا ستر پوست پولیش یا رزین استفاده می شود.برای این کار پلی استر را با پودر رنگی یا رنگ فوری مورد نظر مخلوط کرده و آن را هم می زنیم تا خوب مخلوط شود.سپس کبالت را به پلی استر اضافه کرده و کاملا”پلی استر را هم میزنیم این کار را 3الی 4 دقیقه انجام می دهیم بعد از ان هارذنر را به پتی استر اضافه کرده و آن را هم می زنیم .سپس دور تابلو را چسب کاغذی می کشیم به طوری که چسب کاغذی 3 الی 4 میلیمتر از کنار تابتو بالاتر باشد .گرفتن چسب دور تابلو باید با حوصله ودقت انجام گیرد زیرا ااگر چسب خوب به دور تابلو نچسبد موقع ریختن پلی استر روی تابلو از چسب بیرون میزند و باعث بیرون ریختن پتی استر می شود .بهتر است بوسیله پارچه روی چسب کاغذی بکشیم تا هوای زیر چسب گرفته شود وچسب کاغذی بهتر به دور تابلو بچسبد  سپس بوسیله کمپرسور تابلو را از هرگونه گرد وخاک تمیز می کنیم سپس تابلو را در یک سطح صاف کاملا” تراز می کنیم . البته لازم به ذکر است قبل از ریختن رنگ زمینه چوبهای که بافت نرم دارند و رنگ به خود می گیرند بوم کنیم بدین صورت که بعضیاز چوبها بافت نرمی دارند وخلل وفرج چوب باعث جذب رنگ به خود شده و در چوب نفوذ کرده و رنگ چوب را تغییر می دهد که برای جلوگیری از این کار باید نکات زیر را رعایت کرد.
1- مقداری سیلر را رقیق کرده و با قلم مو روی چوبهای که بافت نرم دارند زد.
2-پلی استررا با تینررقیق وبا کبالت وهاردنر مخلوط کرد و با قلم مو روی چوب زد
طریقه محاسبه نمودن مقدار پلی استر   
طول تابلو ضرب در عرض تابلو ضرب در ضخامت( 3 میلیمتر )
بعد از مشخص شدن مقدار پلی استر به ازای هر 100 سی سی پلی استر 2 سی سی کبالت و 4 سی سی هاردنر به لی استر اضافه کرده و کاملا” ا ن را هم می زنیم سپس ماده به دست آماده را روی تابلو می ریزیم و پلی استر را رو ی سطح تابتو پخش میکنیم سپس پلی استر شروع به ژله ای شدن می شود که حدود 20-30دقیقه طول می کشدضمنا” باید توجه نمود که هیچ وقت نباید کبالت و هاردنر را به طور هم زمان مصرف کنیم چون ایجاد حریق می کند  بعد از 12 الی 24 ساعت پلی استر خشک می شود و می توان آن را سنباده زد وپرداخت نمود.توجه:مقدار مصرف کبالت و هارد نر بستگی به محط و فصول سال و نوع پلی استر متغییر است ( 2 سی سی و 4 سیبرای پر کردن زنگ زمینه یا جای خالی در معرق چوب از پلی ا ستر پوست پولیش یا رزین استفاده می شود.برای این کار پلی استر را با پودر رنگی یا رنگ فوری مورد نظر مخلوط کرده و آن را هم می زنیم تا خوب مخلوط شود.سپس کبالت را به پلی استر اضافه کرده و کاملا”پلی استر را هم میزنیم این کار را 3الی 4 دقیقه انجام می دهیم بعد از ان هارذنر را به پتی استر اضافه کرده و آن را هم می زنیم .سپس دور تابلو را چسب کاغذی می کشیم به طوری که چسب کاغذی 3 الی 4 میلیمتر از کنار تابتو بالاتر باشد .گرفتن چسب دور تابلو باید با حوصله ودقت انجام گیرد زیرا ااگر چسب خوب به دور تابلو نچسبد موقع ریختن پلی استر روی تابلو از چسب بیرون میزند و باعث بیرون ریختن پتی استر می شود .بهتر است بوسیله پارچه روی چسب کاغذی بکشیم تا هوای زیر چسب گرفته شود وچسب کاغذی بهتر به دور تابلو بچسبد  سپس بوسیله کمپرسور تابلو را از هرگونه گرد وخاک تمیز می کنیم سپس تابلو را در یک سطح صاف کاملا” تراز می کنیم . البته لازم به ذکر است قبل از ریختن رنگ زمینه چوبهای که بافت نرم دارند و رنگ به خود می گیرند بوم کنیم بدین صورت که بعضیاز چوبها بافت نرمی دارند وخلل وفرج چوب باعث جذب رنگ به خود شده و در چوب نفوذ کرده و رنگ چوب را تغییر می دهد که برای جلوگیری از این کار باید نکات زیر را رعایت کرد.

1- مقداری سیلر را رقیق کرده و با قلم مو روی چوبهای که بافت نرم دارند زد.
2-پلی استررا با تینررقیق وبا کبالت وهاردنر مخلوط کرد و با قلم مو روی چوب زد
طریقه محاسبه نمودن مقدار پلی استر  
طول تابلو ضرب در عرض تابلو ضرب در ضخامت( 3 میلیمتر )
بعد از مشخص شدن مقدار پلی استر به ازای هر 100 سی سی پلی استر 2 سی سی کبالت و 4 سی سی هاردنر به لی استر اضافه کرده و کاملا” ا ن را هم می زنیم سپس ماده به دست آماده را روی تابلو می ریزیم و پلی استر را رو ی سطح تابتو پخش میکنیم سپس پلی استر شروع به ژله ای شدن می شود که حدود 20-30دقیقه طول می کشدضمنا” باید توجه نمود که هیچ وقت نباید کبالت و هاردنر را به طور هم زمان مصرف کنیم چون ایجاد حریق می کند  بعد از 12 الی 24 ساعت پلی استر خشک می شود و می توان آن را سنباده زد وپرداخت نمود.

گام 3 - روش ساب زدن وپرداخت رنگ زمینه

روش ساب زدن وپرداخت رنگ زمینه

برای پرداخت ابتدا با سنباده دیسکی پرداخت اولیه وهم سطح سازی را انجام می دهیم روشکار بدین صورت است که ابتده کار را روی میز کار گذاشته و توسط چند تکه چوب آن را به میز کار محکم می کنیم  . سپس  سنباده شماره 24 را به سنباده دیسکی وصل کردهو شروع به سنباده زدن می کنیم . لازم به ذکر است در هنگام سنباده زدن دست را نسبت به صفحه افقی دیسکی کمی کج نگه داشته تا باربرداری بیشتری انجام شود  .سپس سنباده شماره 36 را به دستگاه وصل کرده تا هم سطح سازی بیشتری انجام شود وهم خش های سنباده 24 گرفته شود . سپس سنباده های 40و60و80و100و120 را به دستگاه سنباده وصلکرده و کار سنباده زدن را به ترتیب شماره سنباده انجام می دهیم .سنباده زدن را تا جایی ادامه می دهیم که به کمترین ضخامت چوب در تابلو برسد و سطح تابلو یکنواخت و هم سطح شود.سپس سنباده 120 را به صفحه اسفنجی را که سطح صاف داردبوسیله چسب فوری می چسبانیم و به دستگاه سنباده وصل میکنیم و سپس صفحه اسفنجی که سنباده 120 به آن وصل شده را کاملا” روی تابلو قرار داده و سنباده میزنیم . این کار باعث می شود که سطح تابلو هم سطح شود و هیچ گونه پستی وبلندی نداشته باشد و همچنین تمام خش های ناشی از سنباده قبلی گرفته شود.بعد از سنباده زدن بوسیله سنباده دیسکی  در این مرحله بوسله سنباده لرزان کار سنباده زدن را انجام می دهیم . بدین صورت که سنباده پوست آب را تهیه میکنیم و سنباده را از وسط به دو قسمت تقسیم می کنیم و سنباده نصف شده را به سنباده لرزان وصل می کنیم . ابتدا سنباده شماره 100 وسپس شماره های 150و180و220و280و360و400 را به سنباده لرزان وصل کرده وکارسنباده زدن را انجام می دهیم تا خشهای سنباده قبلی گرفته شود  
توجه:هر چه شماره سنباده کمتر باشد سنباده زبرتر است و ابتدا استفاده می کنیم.

گام 4 - ابزار و وسایل رنگ کاری

ابزار و وسایل رنگ کاری

1-سنباده  2- لیسه و کاردک  3-تخته بتونه  4-بتونه  5-قلم مو 6-کمپرسور  7-پیستوله  8-آستری ها  9-انواع رنگ ها 
1- سنباده:   سنباده مورد استفاده در معرق به شرح زیر میباشد
الف : سنباده پوست آب : سنباده های هستند که دانه های سنباده بوسیله چسب ضد آب چسبیده می شوند و به ابعاد 28در 32 سانتیمتر می باشد . سنباده پوست آب را از طول به 2 قسمت مساوی تقسیم کرده و برای سنباده لرزان مورد استفاده است

ب: سنباده پارچه ای : سنباده های هستند که پشت آنها پارچه است و به آن سنباده آهنی نیز می گویند این سنباده ها به صورت رولی و به
عرض    cm 14   می باشد و نوع دیگر آن به صورت دیسکی به قطر های مختلف که سوراخی در وسط آن وجود دارد  وبه   دستگاه دیسکی  وصل می شود دوام سنباده پارچه ای بیشتر است
3- سنباده کاغذی : معمولا” به رنگ کرم میباشد ونسبت به سنباده پارچه ای دوام کمتری دارد
شماره سنباده بستگی به تعداد دانه های که در سنباده در یک اینچ مربع وجود دارد مشخص می شود مثلا” شماره 100 یعنی دریک اینچ مربع 100 دانه سنباده وجود دارد .هر چه شماره سنباده کمتر باشد سنباده  زبرتر است و هر چه شماره آن بیشتر باشد نرمتر است سنباده دیسکی شماره های و36و40و50و60و80و100و120 در بازار وجود دارد که 24 زبرترین و120 نرمترین می باشد سنباده پوست آب شماره های 60و80و100و120و150و180و220و240و280و320و340و400و600و800و1200 وجود دارد که             در معرق چوب تا شماره 400 مورد استفاده قرار می گیرد  .زبرترین شماره 60 ونرمترین 1200 می باشد  
طریقه چسباندنسنباده به صفحه ماشین پوستچسبی که برای چسباندن به صفحه استفاده میشود چسب فوری یا چسب کفاشی میباشد که بهترین نوع آن پاتکس میباشد .ابتدا دو سطحی که می خواهیم بچسبانیم کاملا” از گرد و خاک تمیز کرده سپس چسب را روی دو سطح مالیده سپس بعد از10- 15 دقیقه سنباده را روی صفحه ماشین پوست قرار داده تا کاملا” خشک شود . در موقع چسباندن سنباده به صفحه ماشین پوست هر چقدر هوا کمتر بین آنها قرار بگیرد بهتر به هم می چسبد
2-   قلم  مو
ساده ترین وسیله برای رنگ آمیزی سوح مختلف جهت رنگهای پوششی و خود رنگ میباشد . قلم مو در ابعاد و اندازه های گوناگونی وجود دارد . قلم مو ها پس از انکه چند بار اتفاده شد از کار در آمده و موهای اضافی آن گرفته میشود و چنین قلم مو ها برای رنگ آمیزی مناسب تراست.قلم مو از سه قسمت تشکیل شده است   1- دسته چوبی     2- مو های قلم مو       3- قسمتی که مو ها را به دسته متصل می کند و معمولا” فلزی می باشد تشکیل شده است پس از پایان کار باید قلم مو را بوسیله حلال مخصو ص به رنگی که استفاده کردیم تمیز کرد.