گام 1 - مراحل کاهش مصرف سوخت

مراحل کاهش مصرف سوخت

قفل حد مجاز سرعت را استفاده کنید. کارشناسان تخمین می زنند که شما در هر (8.0 KM/S)$20 دلار از دست میدهید.از کروز کنترل وسیله نقلیه خود برای رانندگی در بزرگراه استفاده کنید, چون که کروز کنترل سرعت را ثابت نگه می دارد و از شتاب ناگهانی و تغییر دور موتور جلوگیری میکند.اگر شما در یک منطقه کوهستانی زندگی میکنید که پر از سربالایی و سرپایینی هست کروز کنترل در آن مناطق اصلا جواب نمیدهد بهتر است در حالت عادی رانندگی کنید

مراحل کاهش مصرف سوخت

اگر با ماشین خود توقف کردید و کار شما بیش از 15 الی 30 دقیقه طول میکشد بهتر است ماشین را خاموش کنید.در حد معمولی ماشین را برانید و از تحریک موتور خوداری کنید و اول پیش بینی کنید که جلوتر نیاز به توقف است اگر نیاز هست کم کم سرعت خود را نرسیده به ترافیک کم کنید

گام 2 - عوامل اصلی مصرف سوخت

عوامل اصلی مصرف سوخت

روغن موتور خود را به طور منظم عوض کنید و اگر نیاز بود لاستیک های عقب و جلو را عوض کنید و یا لاستیک تازه بخرید و نیز فیلتر هوای خودرو را عوض یا تمیز کنید که باعث میشود مصرف سوخت پایین بیاید. استفاده از روغن موتوری توصیه می شود که در کتابچه راهنمای مالک وسیله نقلیه هست و مواد افزودنی روغن موتور نیز می تواند تفاوت ایجاد کند در موتور ,  روغن موتوری در درجه اول توصیه می شود که برچسب حفاظت از انرژی و یا  آرم عملکرد API داشته باشد