گام 1 - چه چیزی مصرف بنزین را در زمستان افزایش میدهد:

چه چیزی مصرف بنزین را در زمستان افزایش میدهد:

عوامل زیادی می تواند در زمستان میزان مصرف بنزین را افزایش دهد. در زمستان تراکم مولکول های هوا بیشتراز فصل گرماست و آن هم به دلیل کم بودن انرپی آن هاست. چگالی هوا در این فصل بیشتر است و کشش آیرودینامیکی ماشین شما را افزایش می دهد. این اتفاق بر روی لاستیک ها هم تاثیر می گذارد و باعث می شود باد آن ها کم شود و این امر موجب بیشتر شدن اصطکاک بین تایر و سطح زمین می شود و مصرف بنزین ماشین را بالا می برد.

چه چیزی مصرف بنزین را در زمستان افزایش میدهد:

هوای سرد زمستان باعث چگال شدن بیشتر روغن موتور و یا روغن جعبه دنده می شود که موجب بیشتر شدن اصطکاک در موتور و جعبه دنده می شود. 

چه چیزی مصرف بنزین را در زمستان افزایش میدهد:

 بخصوص برای گرم کردن درون ماشین و یا خود ماشین قبل از حرکت مصرف بیشتری از سوخت لازم است. که بیشتر در مسافرت های کوتاه مدت دیده شده و باعث افزایش میزان مصرف بنزین ماشین می شود

گام 2 - چگونه مصرف سوخت را پایین بیاوریم:

چگونه مصرف سوخت را پایین بیاوریم:

میزان این مصرف ها را می توانید با چک کردن مدام بادتایرها و بیشتر کردن باد تایرها کاهش دهیدو همچنین می توانید از ضدیخ های موجود در بازار که برای این فصل موجود است استفاده کنید.