گام 1 - تایمر راه پله

تایمر راه پله

همان طور که میدانید در راه پله ها از رله یا تایمر راه پله جهت روشن کردن لامپ ها استفاده میکنند که اصول کار این تایمر ها بدین صورت است که با فشار دادن هر کدام از شستی ها در طبقات مختلف، تمامی چراغ های موجود در راه پله روشن می شوند و بعد از طی مدت زمان (از قبل تعیین شده) خاموش می شوند.

تایمر راه پله

مشکلی که در این سیستم وجود دارد، چراغ در زمان تنظیم شده بلافاصله خاموش شده و با تاریکی مطلق راه پله عابر در میان راه دچار حادثه میشود. چرا که در این لحظه ممکن است شخصی که در حین طی مسیر در راه پله است در مکانی باشد که دسترسی به کلید یا شستی ندارد تا بتواند چراغ ها را دوباره روشن کند و ممکن است در تاریکی هر حادثه ای برای وی بوجود آید.
لذا ما میخواهیم یک هشدار دهنده قبل از خاموش شدن چراغ ها و تاریکی مطلق به شخص عبور کننده از راه پله داده شود تا وی در اولین فرصت دوباره شستی را فشار داده و در روشنایی، بی دردسر به مسیر خود ادامه دهد.

 

گام 2 - نحوه ی سیم کشی

نحوه ی سیم کشی

ابتدا نیم نگاهی به نحوه سیم کشی سیستم تایمر راه پله می کنیم.

گام 3 - راه حل

راه حل

راه حل
چاره کار این هست که ما از دوتا تایمر استفاده کنیم. و یکی از تایمر ها را به قسمتی از لامپ ها و تایمر دومی را به قسمت دیگر لامپ ها وصل می کنیم.