گام 1 - خصوصیات فردی

خصوصیات فردی

نشان دادن رزومه کاری شما می تواند بسیار برای مشتری مهم باشد و باعث تاثیر بالای شما بر مشتری گردد. سعی کنید رزومه خود را بسیار دقیق و شفاف بیان نمایید تا مشتری به قابلیت های شما پی ببرد و مطمئن گردد که شما از مهارت لازم برای رفع مشکل وی برخوردار می باشید. رزومه قوی می تواند تاثیر بسیار شگرفی بر مشتری در اعتماد به شما داشته باشد و باعث اسوده خاطر بودن وی و اعتماد کردن به شما می شود.

خصوصیات فردی

در بدو ورود به گرمی با مشتری برخورد کنید و سعی کنید فضای گرم و صمیمی با مشتری داشته باشید و شاد بودن را به مشتری القا کنید و فضای مثبتی از کسب و کار خود به مشتری نشان دهید. دقت نمایید که همواره باید با مشتری با احترام برخورد نمایید و سعی کنید از همان بدو ورود خواسته های او را مطالبه نکنید ابتدا با صمیمیت از او استقبال نموده و کم کم بحث اصلی را باز نمایید و در مورد خواسته مشتری حرف بزنید.

خصوصیات فردی

سعی کنید همواره محیط کار و ظاهری منظم و مرتب داشته باشید زیرا نظم باعث القای اثرات مثبتی می شود که بر روی مشتری تاثیر می گذارد. داشتن ظاهر منظم می تواند برای برخی از افراد نشانه حرفه ای بودن باشد پس باید به این نکته توجه داشته باشید.

گام 2 - نحوه ی تعامل

نحوه ی تعامل

 به مشتری اجازه بدهید تا بطور کامل خواسته ها و انتظاراتش را بیان نماید. هرگز سعی نکنید صحبت های او را قطع کنید و هر سوالی که دارید را در ذهن خود نگه دارید تا وقتی حرف های وی تمام شد از او بپرسید تا فرد به این نتیجه برسد که برای شما بسیار مهم می باشد.