گام 1 - مرغ کارتونی

مرغ کارتونی

آموزش نقاشی مرغ کارتونی

ابتدا بالای صفحه یک دایره ی کوچک رسم کنید.

آموزش نقاشی مرغ

داخل دایره، بیضی کوچکی بکشید.

مرغ کارتونی

همانند شکل مثلث هایی بعنوان راهنمای منقار رسم کنید.

آموزش نقاشی مرغ

بالای دایره، چهار تا بیضی در اندازه های متفاوت به عنوان کاکل رسم کنید.

مرغ کارتونی

دو خط صاف پایین دایره برای گردن رسم کنید.

 

مرغ کارتونی

یک بیضی بزرگ برای بدن مرغ، چسبیده به گردن رسم کنید.

مرغ کارتونی

داخل بیضی بزرگ، بیضی کوچکتری برای بال ها رسم کنید.

مرغ کارتونی

در سمت راست بیضی بزرگ، شکل متوازی الاضلاع بعنوان خطوط راهنمای دم رسم کنید.

مرغ کارتونی

پاها را با خطوط ساده پایین بدن بکشید.

مرغ کارتونی

طرح کلی نقاشی مرغ تمام شد. حال با توجه به تصویر و با استفاده از خطوط راهنمای اولیه، جزئیات مرغ همانند پر را با خطوط منحنی و شکسته کامل کنید.

مرغ کارتونی

خطوط راهنمای اولیه را پاک نمایید.

مرغ کارتونی

نقاشی زیبای مرغ خود را رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

گام 2 - نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

آموزش نقاشی مرغ  زیبا و آسون

ابتدا یک بیضی کوچک برای سر مرغ رسم کنید.

سپس یک بیضی بزرگ برای بدن مرغ رسم کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

بیضی سر و بدن را با دو خط به هم وصل کنید تا گردن مرغ رسم شود.

یک شکل شبیه متوازی الاضلاع چسبیده به بیضی بدن برای دم  رسم کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

در قسمت جلویی بیضی کوچک، یک مثلث برای نوک مرغ رسم کنید.

آمورزش نقاشی مرغ

بالای بیضی کوچک، نیم دایره ای رسم کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

از بیضی خیلی کوچک برای چشم مرغ استفاده کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

از دو خط راست برای کشیدن پاهای مرغ استفاده کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

پاهای مرغ را کامل کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

همانند تصویر یک بیضی کوچک برای بال مرغ بکشید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

طرح کلی نقاشی مرغ تمام شد. حال با توجه به تصویر و با استفاده از خطوط راهنمای اولیه، جزئیات مرغ را با خطوط منحنی و شکسته به راحتی طراحی کنید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

خطوط اضافی و خطوط راهنمای اولیه را پاک نمایید.

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

نقاشی مرغ زیبای خود را رنگ آمیزی نمایید. با رنگ های تیره و روشن می توانید به نقاشیتان سایه و حجم دهید. 🙂 

گام 3 - نقاشی یک مرغ سنتی

نقاشی یک مرغ سنتی

مراحل نقاشی مرغ سنتی زیبا

ابتدا نقاشی را با سر مرغمان شروع میکنیم. پس یک دایره برای سر، یک بیضی پایین دایره مایل به چپ برای ریش مرغ بکشید. در قسمت جلویی دایره، یک مثلث برای نوک مرغ و بالای دایرهی سر، یک بیضی پهن برای تاج مرغ رسم کنید. همانند تصویر، خطوط راهنمایی از داخل دایره برای اعضای صورت مرغ رسم نمایید.

نقاشی یک مرغ سنتی

تاج مرغ را با خطوط منحنی کامل کنید. جزئیات نوک و ریش و صورت را بکشید. برای مرغمان چشم و ابرو قرار دهید.

نقاشی یک مرغ سنتی

به سراغ رسم بدن مرغ می رویم. از یک بیضی برای رسم گردن استفاده کنید. یک دایره و یک بیضی بعنوان بدن بکشیدو. از یک مثلث گوشه گرد برای دم و یکی دیگر برای بال مرغ استفاده کنید.

نقاشی یک مرغ سنتی

پایین بدن دو تا بیضی کوچک برای ساق پا رسم کنید. سپس پاها را با خطوط ساده  طراحی کنید.

نقاشی یک مرغ سنتی

طرح کلی نقاشی مرغ تمام شد. حال با توجه به تصویر و با استفاده از خطوط راهنمای اولیه، جزئیات مرغ همانند پر را با خطوط منحنی و شکسته کامل کنید.

نقاشی یک مرغ سنتی

خطوط خارجی و اصلی مرغ را پررنگ نمایید. خطوط اضافی را پاک نمایید.

نقاشی یک مرغ سنتی

مرغ خود را طبق سلیقه خود با رنپ های تیره و روشن رنگ آمیزی نمایید.

از نقاشی های مرغ لذت ببرید.  🙂 

آموزش نقاشی های مورد علاقه خود را از ویکی چجور بخواهید.

اگر سوالی درمورد نقاشی مرغ  دارید، درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.