گام 1 - مرغ کارتونی

مرغ کارتونی

آموزش نقاشی مرغ کارتونی

ابتدا بالای صفحه یک دایره ی کوچک رسم کنید.

آموزش نقاشی مرغ

داخل دایره، بیضی کوچکی بکشید.

مرغ کارتونی

همانند شکل مثلث هایی بعنوان راهنمای منقار رسم کنید.

آموزش نقاشی مرغ

بالای دایره، چهار تا بیضی در اندازه های متفاوت به عنوان کاکل رسم کنید.

مرغ کارتونی

دو خط صاف پایین دایره برای گردن رسم کنید.

 

مرغ کارتونی

یک بیضی بزرگ برای بدن مرغ، چسبیده به گردن رسم کنید.

مرغ کارتونی

داخل بیضی بزرگ، بیضی کوچکتری برای بال ها رسم کنید.

مرغ کارتونی

در سمت راست بیضی بزرگ، شکل متوازی الاضلاع بعنوان خطوط راهنمای دم رسم کنید.

مرغ کارتونی

پاها را با خطوط ساده پایین بدن بکشید.

مرغ کارتونی

طرح کلی نقاشی مرغ تمام شد. حال با توجه به تصویر و با استفاده از خطوط راهنمای اولیه، جزئیات مرغ همانند پر را با خطوط منحنی و شکسته کامل کنید.

مرغ کارتونی

خطوط راهنمای اولیه را پاک نمایید.

مرغ کارتونی

نقاشی زیبای مرغ خود را رنگ آمیزی نمایید. 🙂 

گام 2 - نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

نقاشی یک مرغ ریبا و آسون

آموزش نقاشی مرغ  زیبا و آسون

ابتدا یک بیضی کوچک برای سر مرغ رسم کنید.

سپس یک بیضی بزرگ برای بدن مرغ رسم کنید.

گام 3 - نقاشی یک مرغ سنتی

نقاشی یک مرغ سنتی

مراحل نقاشی مرغ سنتی زیبا

ابتدا نقاشی را با سر مرغمان شروع میکنیم. پس یک دایره برای سر، یک بیضی پایین دایره مایل به چپ برای ریش مرغ بکشید. در قسمت جلویی دایره، یک مثلث برای نوک مرغ و بالای دایرهی سر، یک بیضی پهن برای تاج مرغ رسم کنید. همانند تصویر، خطوط راهنمایی از داخل دایره برای اعضای صورت مرغ رسم نمایید.