گام 1 - نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

مراحل نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

ابتدا بیضی برای سر پرنده بکشید. دایره ای کوچک داخل آن به عنوان چشم پرنده رسم کنید.

 

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

نقاشی بدن مرغ مگس خوار

همانند تصویر یک بیضی متصل به سر برای بدن پرنده رسم کنید.

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

دم پرنده

در سمت راست پرنده، یک نیم دایره برای دم پرنده رسم کنید.

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

از دو مثلث دراز و نازک برای کشیدن بال ها استفاده کنید. در جلوی سر یک مثلث دراز و نازک برای منقار رسم کنید. توجه داشته باشید که منقار این پرنده کوچک، دراز و نازک است. با این منقار قادر است شهد گل ها را به راحتی بنوشد.

تا اینجای کار، طرح کلی از مرغ مگس خوار را کشیده ایم.

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

جزئیات پرنده

با استفاده از طرح کلی نقاشی و خطوط منحنی  پرها و دم و بدن پرنده را براحتی طراحی کنید.

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

خطوط اصلی نقاشی را دورگیری کنید. برای زیبایی بهتر نقاشی خطوط را نازک و کلفت بکشید. خطوط اضافی را پاک کنید.

نقاشی مرغ زرین پر یا مرغ مگس خوار

حال مرغ زرین پر زیبای خود را رنگ آمیزی نمایید. از کشیدن نقاشی خود لذت ببرید. 🙂 

اگر سوالی در مورد نقاشی مرغ مگس خوار دارید، در قسمت نظرات مطرح فرمایید.