گام 1 - مواد لازم

مارشمالو    1 بسته
سیخ کباب چووبی
شکلات یا کارامل
ترافل رنگی

 

گام 2 - درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

سیخ چوبی را در وسط مارشمالو ها فرو کنید.

ولی اگر اندازه مارشمالو ها بزرگ باشد میتوانید از چوب بستنی استفاده کنید.

درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

شکلات را در فر یا به صورت بن ماری ذوب کنید.

مارشمالو ها را در شکلات بزنید فقط به دمای شکلات توجه کنید که زیاد گرم نباشد.

درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

ترافل های رنگی را روی مارشمالو ها بریزید،شکلات باعث میشود ترافل ها به مارشمالو بچسبند.

درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

مارشمالو پاپ ها را در لیوان گذاشته و در یخچال قرار دهید

درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

وقتی در یخچال خودش را گرفت و خنک شد میتوانید آن را میل کنید و از مارشمالو پاپ ها لذت ببرید.

گام 3 - درست کردن مارشمالو پاپ با آب

درست کردن مارشمالو پاپ با آب

سیخ چوبی را در مارشمالو ها فرو ببرید.

درست کردن مارشمالو پاپ با آب

مارشمالو ها را به مدت سه ثانیه در یک کاسه آب هم دما با اتاق غوطه ور کنید.

درست کردن مارشمالو پاپ با آب

روی مارشمالو ها ترافل های رنگی بریزید،آب باعث میشود ترافل ها به مارشمالو بچسبند.

درست کردن مارشمالو پاپ با آب

حال آماده است که میل کنید.

 🙂 نوش جان 🙂