گام 1 - مواد لازم

مارشمالو    1 بسته
سیخ کباب چووبی
شکلات یا کارامل
ترافل رنگی

 

گام 2 - درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

درست کردن مارشمالو پاپ با شکلات

سیخ چوبی را در وسط مارشمالو ها فرو کنید.

ولی اگر اندازه مارشمالو ها بزرگ باشد میتوانید از چوب بستنی استفاده کنید.

گام 3 - درست کردن مارشمالو پاپ با آب

درست کردن مارشمالو پاپ با آب

سیخ چوبی را در مارشمالو ها فرو ببرید.