گام 1 - علایم

علایم

بیماران بطور تیپیک، علایم سیتمیک، تب و ضعف و بی حالی دارند. توده های گردنی قوام نرم دارندو معمولا  دردناک اند. بطور تیپیک درگیری غدد لنفاوی متعدد می باشد.

گام 2 - تشخیص

تشخیص

باید عفونت زمینه ای با معاینه کامل ENT پیدا شود. سونوگرافی B-mode گردن در تشخیص یا رد التهاب غدد لنفاوی همراه با تشکیل آبسه کمک کننده است. نسبت به لمس بهتر می تواند وسعت لنفادنیت را مشخص کند.

گام 3 - درمان

درمان

عفونت زمینه ای را باید درمان کرد. پنیسیلین داروی انتخابی برای عفونت استرپتوکوکی می باشد.