گام 1 - طریقه تعویض لنت ترمز

طریقه تعویض لنت ترمز

طریقه تعویض لنت ترمز

ماشین را در یک جای صاف نگهدارید و بعد دستی را کشیده و جلوی چرخ عقب یک آجر قرار دهید و با آچار چرخ پیچ های یک طرف را شل کرده و باز کنید.

طریقه تعویض لنت ترمز

بعد با دوسو یا قلم بین دیسک چرخ ولنت اهرم می کنیم و مقداری لنت را عقب بدهیم. با دوسو خار لنت را از سوراخ پیم روی لنت آزاد کنیدو به صورت { میباشد و دو عدد پیم به صورت میله کوچک می باشد را از روی کالیبر لنت بیرون می کشیم و لنت های کهنه را از جاشون درمیاریم.

طریقه تعویض لنت ترمز

بعد لنت های تازه را دوباره در جای همون لنت های کهنه قرار میدهیم و پیم روی لنت را روی کالیبر قرار میدهیم و درپوش را میبندیم.

طریقه تعویض لنت ترمز

در آخر پیچ درپوش را بسته و چندین بار پدال ترمز را میزنیم تا لنت ها به دیسک چسبیده تا عمل کند.

کار تمام است حال شما توانستید لنت های ترمز خودروتان تعوبض کنید