گام 1 - استفاده از فویل الومینیومی

استفاده از فویل الومینیومی

سنباده زدن ناخن با یک فایل ناخن : با استفاده از یک فایل لایه رویی لاک ناخن را ماساژ دهید. پر کردن هر ناخن به طور کامل و به طور مساوی باعث می شود لاک راحت تر پاک شود.

توپ پنبه را در استون خالص خیس کنید :  توپ پنبه را به 10 تکه دایره کوچک از هم جدا کنید تا  اندازه ناخن های شما باشد. هر توپ پنبه 1 ناخن را پوشش می دهد. سپس تکه های پنبه را در استون خیس کنید.

پوشاندن ناخن ها در فویل برای ثابت نگه داشتن توپ پنبه روی ناخن : توپ پنبه های دارای استون روی ناخن ها قرار دهید، هر توپ پنبه را بر روی یک ناخن و هر ناخن را در داخل یک قطعه کوچکی از فویل آلومینیومی قرار دهید و مطمئن شوید که فویل به طور کامل ناخن را پوشش می دهد .

استفاده از فویل الومینیومی

صبر کنید 10-15 دقیقه ناخن ها در استون خیس بماند :  اجازه دهید ناخن هایتان به مدت 10-15 دقیقه در استون بماند تا ناخن هایتان خیس شود. اگر زودتر از 15 دقیقه فویل الومینیومی را از انگشتانتان خارج کنید استون به طور موثر عمل نخواهد کرد.

توپ های پنبه و فویل الومینیومی را از ناخن ها خود بردارید : هنگام برداشتن توپ های پنبه و فویل الومینیومی، کمی بر روی ناخن ها فشار دهید تا توپ پنبه به پاک کردن پودر کمک کند. 

گام 2 - پاک کردن لاک ناخن با استون

سنباده زدن ناخن با یک فایل ناخن : با استفاده از یک فایل لایه رویی لاک ناخن را ماساژ دهید. پر کردن هر ناخن به طور کامل و به طور مساوی باعث می شود لاک راحت تر پاک شود.

پاک کردن لاک ناخن با استون

یک کاسه بزرگ یا ظرف را با آب گرم پر کنید : کاسه ای را پیدا کنید و کاسه را با آب گرم پر کنید. آب نیاز به جوش ندارد – نباید انگشتان خود را بسوزاند. شما می توانید به راحتی آب را با استفاده از مایکروویو برای کمتر از یک دقیقه حرارت دهید. 

پاک کردن لاک ناخن با استون

قرار دادن دستانتان در کاسه اب گرم : اگر میخواهید هر دو دست خود را همزمان بشوئید، باید 2 کاسه را با اب گرم پر کنید. ساده ترین روش این است انگشتانتان را هم زمان باهم خیس کنید.

  • هنگام انتخاب یک کاسه، اطمینان حاصل کنید که اندازه آن برای خیس کردن پنج انگشت دستتان مناسب باشد.

حوله کاغذی را با استون خیس کرده و آن را در ظرف کوچکتر قرار دهید : یک حوله کاغذی را در استون خالص خیس کنید. لازم نیست که خیلی اشباع شود  اما باید بتواند لاک ناخن ها را براحتی پاک کند.

ناخن های خود را به مدت 10 تا 15 دقیقه در حوله اغشته به استون نگه دارید :اجازه دهید ناخن های شما به مدت 10-15 دقیقه در استون قرار بگیرد. اطمینان حاصل کنید که استون به لاک نفوذ می کند. 

لاک ناخن را با یک حوله کاغذی پاک کنید : پس از 10 تا 15 دقیقه سپری شده، ناخن های خود را از کاسه برداشته و آنها را با یک حوله کاغذی پاک کنید. اگر باقی مانده است، شما می توانید یک فایل ناخن برای حذف آن استفاده کنید.