گام 1 - بخشودن به کسی آسیب نمی زند:

بخشودن به کسی آسیب نمی زند:

عصبانی شدن ساده است.بد و بیراه گفتن و ناسزاگویی هم کار دشواری نیست.اما بخشودن آن قدر ها راحت نیست.و این را هم نمی گویم که اگر کسی به سمتی از صورت شما سیلی زد،سمت دیگر صورت خود را به سمت او کنید.حرف ما این است که خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و از زاویه ی دید او به مسایل نگاه کنید.

اخیرا در جریان گذراندن تعطیلات به دوچرخه سواری برخوردم که بسار عصبانی بود و ناسزا می گفت.ظاهرا فکر می کرد کسی به او آنقدر نزدیک شده که او به درون یک چاله پرتاب کرده است.سعی کردم با او به لحن ملایمی صحبت کنم و دلایلی برای توجیه آن عابر پیاده پیدا کنم.اما دوچرخه سوار بر سر من فریاد کشید و ناسزا گفت.بعد در حالی که سوار دوچرخه اش شدو از من فاصله گرفت،همچنان مشت تکان می داد.با صدای بلند خندیدم.خیلی راحت او را بخشودم،نه به دلایل دینی و مذهبی ،بلکه به این دلیل که برنامه تعطیلات بدی را انتخاب کرده بود.

 

آن روز در تمام مدت باران باریده بود و او هم خیس شده بود.خسته بود و ناراحت به نظر می رسید.چگونه می توانستم او را مورد عفو قرار ندهم.راستی اگر من جای او بودم ،عصبانی نمی شدم؟

بخشاینده بودن بدین معنا نیست که بگذاریم با ما هر کاری که می خواهند ،بکنند.می توانیم محکم بایستیم و بگوییم که حرف هایشان را نمی توانیم قبول کنیم.به هر صورت،توجه داشته باشید که بخشودن و تحمل کردن را با ضعیف و زبون ظاهر شدن به اشتباه نگیریم.

در ضمن؛بدانیم با هر کس که در تماس می شوید ممکن است قبل از این که شما را ببیند زمان بسار بدی را پشت سر گذاشته باشید.

نکته مهم و جالب:

بخشاینده بودن بدین معنا نیست که بگذاریم با ما هر کاری که می خواهند،بکنند.

 

گام 2 - به کار دسته جمعی بها بدهیم:

به کار دسته جمعی بها بدهیم:

چندی پیش به ایسلند رفتیم-کشور فوق العاده ای است،مردمش بسیار دوستانه هستند،خوب درس خوانده،تحصیل کرده اند و خوشایند هستند.نکته بخصوصی که در آن ها دیدم،طرز برخوردشان با پروژه های مدنی بود.سوار تاکسی بودم و گرفتار ترافیکی شدم که ناشی از راه سازی بود.از آن جایی که جاده را خیلی باریک کرده بودند،از راننده پرسیدم:

-چه چیزی را در جاده درست می کنند؟

راننده جواب داد:

-بله،این جاده را مرمت می کنیم زیرا در زمستان مشکل ساز می شود.

وقتی به انگلستان بر گشتم،روزی سوار تاکسی بودم که مجددا به عملیات راه سازی در یک خیابان برخوردم.از راننده پرسیدم:

-چه اتفاقی افتاده و کارگران در حال انجام دادن چه کاری هستند؟

در جوابم گفت:

-اه،لعنتی ها،مرتب خراب می کنند و درست می کنند.مرتب در حال کنده کاری هستند.

در ایسلند مردم از لفظ ما استفاده می کردند و مثلا می گفتند:(ما داریم جاده سازی می کنیم.)اما در انگلیس مردم از لفظ آن ها استفاده می کنند:(آن ها این کار را می کنند و واقعا که جالب است.)

گام 3 - با آدم های مثبت معاشرت کنید:

با آدم های مثبت معاشرت کنید:

اگر می خواهید در کار،زندگی و معاشرت های تان موفق شوید،باید بدانیددو گروه از آدم ها هستند که می توانید با آن ها معاشرت کنید:

گروه اول:

کسانی هستند که شما را رشد می دهند و بالا می برند و به شما روحیه ی بهتری می دهند.این ها درباره زندگی نظر مثبت دارند،از انرژی و اشتیاق برخوردارند و کاری می کنند که از قید حیات بودن خود خوش حال شوید.

گروه دوم :

غرولند کننده ها و شاکی ها می رسیم.این ها شما را به زیر می کشند و در سطح انفعالی خودشان قرار می دهند.اگر می خواهید شاد باشید،با این گروه نباید معاشرت کنید.