گام 1 - وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز قارچ مرواریدی:

  • توپ یونولیت در دو سایز متفاوت
  • تفنگ و چسب حرارتی
  • مروارید لپه ای رشته ای
  • گلبرگ کریستالی بعنوان پایه

گام 2 - آموزش مراحل کار

آموزش مراحل کار

آموزش مراحل درست کردن قارچ یونولیتی

توپ یونولیت را کمی بالاتر از وسط توپ ببرید و از قسمت کوچکتر برای درست کردن کلاهک قارچ استفاده کنید. من از توپ شماره 3 استفاده کردم.

از نیمه بزرگتر برای درست کردن گلدان مرواریدی آموزش داده شده در  وب سایت ویکی چجور استفاده کنید.