گام 1 - مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

وسایل مورد نیاز:

  • لاک در رنگهای مختلف
  • اسفنج
  • قاب گوشی
  • اکلیل

 

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

1- ابتدا با لاک مورد نظر در چند نقطه از قاب طرح های مختلف بزنید.

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

2- در صورت تمایل میتوانید از اکلیل نیز استفاده کنید.

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

3- سپس با اسفنج لاک ها و اکلیل ها را در سطح قاب پخش کنید.

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

4- بعد از خشک شدن لاک ها میتوانید  لایه ای دیگر از لاک هایی با رنگ های مختلف روی قاب بزنید.

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

5- بعد از تمام شدن کارتان اجازه دهید طرح های زده شده روی قاب خشک شوند.

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

6- در انتها  لاک براق کننده روی طرح اصلی بزنید.

مراحل تزیین قاب گوشی به شکل کهکشان

7- قاب شما اماده است. 😉