گام 1 - جدا کردن فن مورد نظر از کیس !

جدا کردن فن مورد نظر از کیس !

ابتدا فن مورد نظر رو از کیس جدا کنید ، بطوریکه ارتباط از منبع تغذیه قطع بشه !

گام 2 - جدا کردن برچسب و درپوش فن !

جدا کردن برچسب و درپوش فن !

مطابق تصویر بالا برچسب رو از روی فن جدا کنید.

همانطور که مشاهده میکنید یک درپوش قرمز رنگ روی فن موجوده ،البته بسته به کارخانه تولید کننده رنگ درپوش فرق میکنه و در بعضی موارد همرنگ خود فن هستش .

بعد از جدا کردن برچسب ، با استفاده از کارد درپوش رو هم از فن جدا میکنیم .

گام 3 - روغن کاری !

روغن کاری !

بعد از برداشتن درپوش با استفاده از اسپری اویل یا روغن چرخ خیاطی یک قطره از روغن رو روی واشر فن میریزیم ، توجه داشته باشید یک قطره روغن کافیه چون در اثر چرخش فن ،مقدار اضافی روغن به بیرون نشت کرده و گرد و غبار داخل کیس رو به خودش جذب میکنه.

بعد از روغن کاری درپوش رو گذاشته و چون برچسب خاصیت چسبندگی خودش رو از دست داده میتوانید از چسب نواری برای پوشش فن استفاده کنید .