گام 1 - کاشت بذر فلفل در سینی نشا

کاشت بذر فلفل در سینی نشا

دانه ها را در یک ظرف پلاستیکی کوچک قرار دهید و ظرف را از آب گرم پر کنید. اجازه دهید دانه ها به مدت 2 تا 8 ساعت در ظرف بمانند، تا زمانی که دانه ها به ته ظرف بروند. خیساندن دانه باعث میشود پوسته سخت شکسته شود و سرعت جوانه زنی بالاتر رود.
شما همچنین می توانید دانه های فلفل را در چای بابونه غوطه ور کنید یا در یک فنجان آب گرم یک یا دو قاشق چایی خوری پراکسیدهیدروژن بریزید. این کار در شکستن پوشش دانه موثرتر است و همچنین این کار در ضدعفونی کردن دانه ها هم مفید است.

کاشت بذر فلفل در سینی نشا

سینی نشا را با خاک پر کنید.

کاشت بذر فلفل در سینی نشا

با انگشت خود یا با یک مداد یک سوراخ در خاک ایجاد کنید. سوراخ باید به اندازه 7 میلیمتر عمیق باشد.

کاشت بذر فلفل در سینی نشا

دانه ی فلفل را در سوراخ قرار دهید و سپس روی آن را با خاک بپوشانید.

کاشت بذر فلفل در سینی نشا

سینی را در یک جای گرم قرار دهید. زمانی که درجه حرارت خاک 27 درجه سانتی گراد باشد بهترین جوانه دهی فلفل دلمه ای انجام می شود. در صورت امکان سینی نشا را روی یک حصیر گرم قرار دهید در غیر این صورت آن را در یک پنجره گرم آفتابی قرار دهید.

کاشت بذر فلفل در سینی نشا

دانه ها را مرطوب نگه دارید. زمانی که سطح خاک خشک می شود، روی آن آب اسپری کنید، خاک را خیس نکنید اما اجازه ندهید که خشک شود.

گام 2 - انتقال گیاه فلفل از سینی نشا به گلدان

انتقال گیاه فلفل از سینی نشا به گلدان

زمانی که دو برگ به طور کامل رشد کردند، گیاه را به گلدان منتقل کنید.

گام 3 - مراقبت روزانه

مراقبت روزانه

فلفل را گرم نکه دارید. درجه حرارت ایده آل بین 21 تا 27 درجه سانتی گراد است. فلفل به مقدار زیادی نور هم نیاز دارد. با قرار دادن گلدان در یک پنجره آفتابی هم نور و هم حرارت تامین می شود. استفاده از چراغ فلورسنت هم سودمند است. چراغ را با فاصله 8 سانتی متر بالای گیاه قرار دهید و به مدت 14 تا 16 ساعت در روز آن را روشن بگذارید