گام 1 - معیارهای بسیار مهم

معیارهای بسیار مهم

نمایشگاهها تا حدی در اقتصاد و صنعت کشورها تاثیر گذاشتند تا روزی را برای آن در تقویم سال کنار گذاشتند.

با نگاهی کوتاه به کشور های اطراف از جمله ترکیه و امارات متحده به راحتی متوجه خواهیم شد با وجود پتانسیل بالای ایران در زمینه ی برگزاری نمایشگاه در خیلی از زمینه ها از رقبای خود عقب هستیم .

 

 

 

اگر چه بعضی از تحریم های ظالمانه بر علیه کشور نیز بی تاثیر نبودند ،اما این دلیلی بر عدم بازنگری در نحوه و شرایط برگزاری نمایشگاه ندارد .

هنوز به طور رسمی در کشور به نمایشگاه به عنوان صنعت نگاه نمیشود و همین امر مشکلات و هزینه های زیادی را به فعالان در این سمت وارد میکند.

 

از جمله نحوه ی محاسبه ی هزینه های برق مصرفی ،نحوه ی محاسبه ی مالیات و سایر هزینه ها که در صورت به رسمیت شناخته شدن در ایران بسیاری از هزینه ها کاهش یافته.

با نگاهی عمیق تر به وضعیت نمایشگاه در ایران متوجه میشویم که این صنعت تاثیر گذار از جایگاه و به قول معروف سازمان تصمیم گیر برخوردار نیست.

و هرارچندگاهی با چالش بزرگی برخوردار میشود و هیچ سازامان یا ارگانی کار نظارت را به طور کامل و دقیق بر صنعت انجام نمیدهد.و تنها دو انجمن نه چندان فعال در این زمینه وجود دارد.

معیارهای بسیار مهم

برگزاری نمایشگاه باعث ایجاد رقابت های داخلی و بین المللی میشود و همچنین توسعه دهنده ی گردشگری واشتغال ملی است.

برگزاری نمایشگاه ها به ویژه در سطح منطقه و بین المللی از جنبه های مختلف شرایط پویای اقتصاد بومی را فراهم میسازد که از جمله ی آن کمک به توسعه و رونق صنعت گردشگری و نیز حفظ و ارتقا صنعت ملی هست.

 

امروزه نمایشگاه و مجموعه فعالیت هایی که منجر به شکل گیری و برگزاری آن شده اند،تحت عنوان صنعت نمایشگاهی شناخته شده اند.

گسترش روز افزون صنعت نمایشگاهی در توسعه و رونق اقتصادی ،لزوم توجه بیش از بیش به بخش نمایشگاهی و رونق بخشیدن به صنعت نمایشگاهی در هر کشور ی را به خوبی آَشکار میکند .

ثبت روز جهانی نمایشگاه میتواند در جهت ارتقا جایگاه صنعت نمایشگاهی در جهان،ایجاد تعاملات بسیار قوی و مناسب بین بخش های مختلف و همچنین توسعه ی این صنعت یاری رساند و فرصت بسیار مناسبی است برای قدر دانی از تمامی کسانی که در این بخش فعالیت میکنند.