گام 2 - مراحل

مراحل

باید بدانید که چه نوع حلزونی را میخواهید. آیا شما حلزونی که در همه جا پیدا میشوید میخواهید یا میخواهید یک حلزون متفاوت داشته باشید؟ در این مقاله فرض میکنیم که شما یک حلزونی که در زمین پیدا میشود را میخواهید. اگر شما مطمئن نیستید که چه حلزونی میخواهید میتوانید از اینترنت یا از کتاب حلزون ها ،انواع حلزون ها را مشاهده کنید.

مراحل

محل حلزون را تمیز نگه دارید. مواد غذایی فقط باید در یک محل تمیز گذاشته شود.زباله های حلزون و خاک آلوده را دور بیاندازید. خاک تمیز شده را با خاک لومی پر کنید.

گام 3 - آماده سازی مواد غذایی

آماده سازی مواد غذایی

برای تهیه غذا به حلزون سبزیجاتی که در باغ یا باغچه یافت میشود میتوانید استفاده کنید.حلزون زمینی سبزیجات سبز تازه را خیلی دوست دارد.

برگ های بزرگ مانند برگ درختان انگور، انجیر و… خیلی خوب هستند.

آماده سازی مواد غذایی

غذا را آماده کنید. مواد غذایی را ریزریز کنید . حلزون را اندازه بگیرید و نسبت به اندازهه حلزون ها مواد را ریز کنید.

آماده سازی مواد غذایی

برخی از مواد غذایی را بپاشید. به عنوان مثال :

آرد گندم،مخلوط با ماسه، پوسته تخم مرغ یا نان بپاشید.

میتوانید مقداری آب بر روی خاک یا نان و یا گندم بریزید.

گام 4 - تغذیه حلزون

تغذیه حلزون

خوراک حلزون را به درستی تهیه کنید. وقتی که غذای حلزون را می دهید اینکاررا در یک جای محصور شده انجام دهید.به سادگی مواد غذایی بر روی ظرف یا خانه حلزون میچسبند. اگر ظرف را سوراخ کنید تا هوا وارد آن شود خیلی بهتر است.

تغذیه حلزون

وقتی که غذا آماده است روی مواد غذایی قراردهید تا مستقیم در دسترس حلزون باشد. اگر شما آنرا در مکان های مختلف قراردهید ممکن است آن را نخورد.

 

تغذیه حلزون

اجازه دهید حلزون در آرامش غذایش را بخورد.اگر حلزون به مواد غذایی چشبیده باشد آن را جدا نکنید و آن را خسته نکنید. در حال حاضر میتوانید حلزونی که غذا میخورد را تماشا کرده و لذت ببرید.

گام 5 - فیلم آموزشی طبخ غذای حلزون

در مورد غذای حلزون بیشتر بدانید: