گام 1 - بررسی مخزن برف پاکن

بررسی مخزن برف پاکن

شاید گرد و غبار داخل مخزن برف پاک کن را گرفته باشد.

برای این کار مخزن را جدا کرده و آنرا تمیز کنید.

دقت کنید که هنگام نصب آن سیم ها و کابل های لازم را نیز وصل کنید.

 

 پمپ واشر شیشه

توجه کنید که هیچ نشتی، شکاف یا شکستگی در شیلنگ ها نباشد.

در صورت معیوب بودن شیلنگ آنرا عوض کنید.

چگونگی عیب یابی یک پمپ واشر شیشه جلوی اتومبیل

گام 2 - افزودن مایع شیشه شور

افزودن مایع شیشه شور

در صورت لازم کمی مایع اضافه کنید. مقداری مایع شوینده را طبق دستور اضافه کنید.

مخزن را تا جای مشخص شده با مایع پرکنید. برای این کار می توانید از یک قیف استفاده کنید.

در فصل زمستان از مایع غیرقابل انجماد و فرموله استفاده کنید.

 

چگونگی عیب یابی یک پمپ واشر شیشه جلوی اتومبیل

گام 3 - تمیزکردن واشر

تمیزکردن واشر

نازل ها، صفحات و شیلنگ های مربوطه را تمیز کنید.

با یک سنجاق بلند یا سیم نازگ ذرات گرد و غبار را خارج کنید.

قسمتهایی را که با آب در تماسند شستشو دهید.

 

چگونگی عیب یابی یک پمپ واشر شیشه جلوی اتومبیل

گام 4 - برطرف کردن عیوب دیگر

برطرف کردن عیوب دیگر

جهت نازل ها را بررسی کنید. آنها باید آب را از وسط برف پاک کن به بیرون هدایت کنند. در صورت نیاز آنها را فیکس کنید.

نازل ها معمولا روی بازوی برف پاک کن قرار دارند. گاهی نیز نازل ها روی کاپوت ماشین بوده و جداگانه به برف پاک کن وصل می شوند.

گاهی نیز یک ناز در راست و دیگری در چپ قرار دارند که با یک نازل قابل تنظیمی به پایه وصل می باشند.

نازل های شستشو نباید نیاز به تنظیم داشته باشند.

زیرا از همان ابتدا در مرکز قرار داشته و با بازوها حرکت می کنند. نازل های تکی را می توان بصورت دستی تنظیم نمود.

اگر نازل ها زبانه نداشته باشند انها را به آرامی با انبردست بچرخانید. نازل های ثابت را با شل کردن مهره های آن تنظیم کنید.

مهره آنرا زیر کاپوت ماشین پیدا کنید. نازل را روشن کنید تا حداکثر میزان آب اسپری شود.

نازل را ثابت نگه داشته و مهره را سفت کنید.

نازل های قابل تنظیم به راحتی با پیچ گوشتی، آچار فرانسه یا انبر دستی تنظیم می شوند.

اگر نتوانستید با ابزار نازل را بگیرید از یک سنجاق نازک استفاده کنید.

نازل را در جهت دلخواه حرکت دهید اما اصلا با فشار این کار را نکنید. چرا که سنجاق شکسته و در داخل آن فرو می رود.

 

چگونگی عیب یابی یک پمپ واشر شیشه جلوی اتومبیل