گام 1 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

اوتانیسان اوزووه الک توت

اگر خجالت می کشی به رویت الک بگیر

ضرب المثل های حروف آ

اوجوز اتون شورباسی اولماز

 

از گوشت ارزان شوربا نمی شود

از گوشت ارزان آبگوشت خوب درست نمی شود

ضرب المثل های حروف آ

اوت دان کول توره ر کولدن اوت

از آتش خاکستر زاید از خاکستر آتش

ضرب المثل های حروف آ

اولوم قاشینا گوز آراسینده دور

مرگ بین چشم و ابرو است

مزگ هرکسی بسیار نزدیک است

 

ضرب المثل های حروف آ

ایت ایتلیقدان ال چکه سومونماقیندان ال چکمز

سگ اگر از سگ بودنش دست بردارد از پلکیدن ( از بو کشیدن هایش ) دست بر نخواهد داشت

گام 2 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

اوز بور کووی قوی قاباغیوا قاضی ایله

کلاه خودت را جلوت بگذار قاضی بکن

کلاه خودت را قاضی بکن

ضرب المثل های حروف آ

اوشاق یخیلا یخیلا بویرو

بچه با افتادن بزرگ می شود

ضرب المثل های حروف آ

اوزی یخلان آغلاماز

کسی که خودش به زمین افتاده گریه نمی کند

خود کرده را تدبیر نیست

ضرب المثل های حروف آ

اوشاق اولان ایوده غیبت اولماز

در خانه ای که بچه باشد غیبت نمی کنند.

 

ضرب المثل های حروف آ

اوغول آغاجی قوروماز

درخت فرزند پسر خشک نشود

گام 3 - ضرب المثل های حروف آ

ضرب المثل های حروف آ

اولدی وار دوندی یوخ

مرگ هست ولی بازگشت نیست

ضرب المثل های حروف آ

اولو دوروب مرده شیری یوور

مرده پا شده و غسال را می شوید

( برعکس شدن کارها)

ضرب المثل های حروف آ

اویناش بیراولار نه که بیرسوری

فاسق یکی می شود نه که یک فوج

ضرب المثل های حروف آ

ایت الینده ن سووک گمیرماق اولمور

از دست سگان نمی توان استخوانی به دندان کشید

ضرب المثل های حروف آ

ایت قورساغی ساری یاغ گوتورمز

شکنبه سگ روغن قبول نمی کند