گام 1 - نقاشی صورت گربه

نقاشی صورت گربه
آموزش نقاشی صورت گربه
 
دایره ای برای سر گربه رسم کنید. از وسط دایره خطوط کمی منحنی عمودی و افقی برای تعیین اجزای صورت رسم کنید.
نقاشی صورت گربه
رسم گردن گربه
از محل مشخص شده و متصل به دایره دو منحنی برای گردن گربه رسم کنید.
نقاشی صورت گربه
رسم گوش گربه
دو مثلث بالای دایره برای گوش ها رسم کنید. گوشه های مثلث را منحنی کنید.
نقاشی صورت گربه
نقاشی بینی و دهان گربه
در نیمه پایینی دایره روی خط وسطی، مثلث رو به پایین کوچکی برای بینی رسم کنید. دو منحنی و به بالا شبیه 3 نگلیسی رو با بالا، برای دهان رسم کنید.
نقاشی صورت گربه
طراحی چشم های گربه ای
در نیمه بالایی دایره، چشم ها را طراحی را کنید. برای بامزه تر شدن گربه تان، چشم ها را کمی درشت تر رسم کنید.
نقاشی صورت گربه
نقاشی موی گربه
همانند شکل مو هایی را در اطراف صورت و بدن گربه طراحی کنید.
نقاشی صورت گربه
پر رنگ کردن خطوط اصلی نقاشی
خطوط اصلی را پررنگ کنید. جزئیاتی را به نقاشی خود اضافه کنید و بینی گربه کمی تغییر دهید تا از شکل مثلث خارج شود. خطوط اضافی را پاک کنید.
نقاشی صورت گربه
رنگ آمیزی گربه 
گربه خود را رنگ آمزی نمایید. از رنگ های دلخواه خود می توانید برای رنگ آمیزی استفاده کنید. سعی کنید از یک رنگ برای رنگ آمیزی استفاده نکنید تا گربه ای بامزه  و زیبا  داشته باشید.