گام 1 - سهم توزیع

سهم توزیع

نمایشگاه ها

سهم توزیع در قیمت فروش در ایران بالاتر از متوسط جهانی است. سیستم توزیع ایران فاقد مکانیسم های لازم برای بهبود کیفیت است. وجود واسطه های غیر ضروری در بخش توزیع، ضرورت حضور فیزیکی خریدار و کالا در محل کار فروشنده، هزینه های زمانی برای یافتن کالای با کیفیت و… از جمله مشکلات شیوه های توزیع ایرانی هستند که گسترش صنعت نمایشگاهی میتواند به رفع آن کمک کند. اما این صنعت نیز در عمل نتوانسته از مدارهای سنتی و تکراری خارج شده و نقش جدی در نوسازی سازمان فروش تبلیغات و بازاریابی ایجاد کند.

هزینه های برگزاری یک نمایشگاه

همین امر یعنی هزینه های برگزاری یک نمایشگاه کیفی و موفق از قیمت فروش برگزار کننده بالاتر است که باعث بسیاری از مشکلات برای برگزار کننده ی موفق ایرانی خواهد شد. و برگزار کننده ی نمایشگاه در ایران از برگزارکننده ی بین المللی و خارجی جا خواهد ماند .

سهم توزیع

صنعت نمایشگاهی ایران

امروزه صنعت نمایشگاهی ایران با عمر چند دهه در منطقه ی استراتژیک آسیا و خاورمیانه نباید در این بخش ها دچار چالش باشد. در صورتی که دنیا در حال توسعه عملکرد صنعت تبلیغات و امور نمایشگاهی خود در بخش های زیر ساختی از حوزه ی نرم افزاری تا سخت افزاری هست .

بخش های تولید تا صادرات

بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی بخش های تولید تا صادرات در حال رشد افقی است تا عمودی. این بدان معنا است که نمایشگاه ها به سمت استفاده از فرصت های اقتصادی بخش هایی رفته اند که بازار کشور حجم سرمایه ی خود را در شرایط فعلی به آن سمت برده اند.
در حالی که برگزاری رویداد ها و تبلیغات موثر میتوانست نقشی عمده در جهش بخش های تولید تا صادرات ایفا کند .

گام 2 - اصل بازاریابی

اصل بازاریابی

اصل بازاریابی در نمایشگاه ها

در بازاریابی نمایشگاهها و شرکت در آنها باید سیاست درست و اصولی، تدوین و برنامه ریزی دقیقی باید انجام شود. نقاط ضعف و قدرت آن به خوبی اعلام شود. اطلاع رسانی در دستور کار قرار بگیرد. در این صورت میتوان به اهداف توسعه ی صادرات خوشبین بود.

روابط بین المللی صنعت تبلیغات

روابط بین المللی صنعت تبلیغات وامور نمایشگاهی ایران با تلاش های پیوسته ی بین الملی توانسته است از میان 49 کشور آسیایی به عنوان معاون دبیر کل انجمن تبلیغات آسیا انتخاب و معرفی شود. این موضوع درحالی است که تنها 30 کشور توانسته اند در این حوزه با توجه به عملکرد بین المللی و شرایط لازم برای حضور در بخش انجمن های غیر دولتی جهانی و آسیایی عضویت در این انجمن را به دست آورند.