گام 1 - تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

یک کیسه نارگیل خرد شده بخرید.

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

نارگیل های خرد شده را به قابلمه بریزید . برای هرفنجان پودر نارگیل دو فنجان شیر لازم است اگر اندازه نارگیل ها بزرگ هستند می توانید آنها را با مخلوط کن ریزتر کنید.

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

آب را بجوشانید برای هر فنجان پودر نارگیل دو فنجان آب نیاز خواهد بود آب را دقیق اندازه بگیرید و داخل قابلمه بریزید و روی حرارت قراردهید اجازه دهید تا کاملا بجوشد.

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

آب را داخل مخلوط کن بریزید اگر مخلوط کن شما کوچک می باشد مجبورید دوبار این کار را انجام دهید.

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

نارگیل وآب را باهم مخلوط کنید تازمانیکه کاملا نرم شود هنگام مخلوط کردن درب مخلوط کن را با دست نگهدارید.

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

نارگیل های ریز و باقی مانده در شیر را با استفاده از یک صافی یا پارچه تمیز ونازک از بین ببرید.

تهیه ی شیرنارگیل با استفاده از نارگیل های خرد شده

شیرنارگیل را در یک شیشه بریزید ودر یخچال نگهداری کنیدتوجه داشته باشید که هنگام مصرف آن را به خوبی تکان دهید.

گام 2 - تهیه شیرنارگیل با استفاده از نارگیل خشک

تهیه شیرنارگیل با استفاده از نارگیل خشک

مقادیر شیر ونارگیل را داخل یک قابلمه بریزید . استفاده از شیر اختیاری است .

گام 3 - تهیه ی شیر نارگیل از نارگیل تازه

تهیه ی شیر نارگیل از نارگیل تازه

نارگیل را در یک سطح صاف قرار دهید و آن را با چاقوی تیز و به شکل دایره ای ببرید هنگام بریدن آنرا با دست نگهدارید برش را تاز مانی ادامه دهید که نارگیل از وسط نصف شود.

روش دیگر بریدن نارگیل این است که آن را با یک چاقوی تیز سوراخ کرده و آبش را خالی کنید سپس با استفاده از چکش آشپزخانه ای آن را بشکنید.

گام 4 - تهیه شیرنارگیل با نارگیل های رنده شده

تهیه شیرنارگیل با نارگیل های رنده شده

 گوشته های نارگیل را داخل یکه کاسه بریزید.