گام 1 - در آب آرامش داشته باشید

در آب آرامش داشته باشید

محل شنایی راحت وبدون ترس انتخاب نمایید، بسیاری از افراد به خاطر ترس غرق شدن از اموزش شنا صرف نظر می کنند. وقتی با دوستان هستند ترس از غرق شدن یا خجالت از شنا نکردن انها را از آبتنی منصرف می کند. در واقع باید تمام این مسائل را حل کرد و به شنا کردن شروع نمود. محل آموزش شنا خیلی اهمیت دارد. در این قسمت نکات محل مناسب آموزش شنا را برای شما کاربران گرامی ویکی چجور شرح می دهیم. محل مناسب باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • عمق آن زیاد نباشد.
  • آب آن در حالت ساکن باشد.
  • آب آن خیلی خنک نباشد.
  • تنها به استخر نرویم.
  • در شرایط آب و هوایی نا مناسب به استخر نرویم.

 

شناور شدن در آب، در یک قسمت کم عمق آب کنار استخر قرار بگیرید. سپس با استفاد از لبه استخر مانند فیلم خود را بر روی شکمتان بر روی آب قرار دهید. این کار را 10 دقیقه انجام دهید.

خوابیدن بر پشت، اگر بدون هیچ استرسی و بدون هیچ ترسی مانند فیلم به پشت خود بر روی اب دراز بکشید هیچ گاه در اب فرو نرفته و غرق نمی شوید. در واقع لازم است تنفسی ارام داشته باشید، دست و پایتان را مانند فیلم باز کنید و حرکات شدید نداشته باشید.

دم و باز دم در آب، در قسمت کم عمق استخر نفس از دهان گرفته و زیر آب رفته از بینی یا دهان خود خادج می کنیم، این عمل را تکرار می کنیم تا به دم و باز دم در آب عادت کنیم.

در آب آرامش داشته باشید

استفاده از عینک شنا، استفاده از عینک شنا کاملا اختیاری است. اما با استفاده از عینک شنا شما در داخل آب راحت تر چشمان خود را باز خواهید نمود و  آسوده تر به تمرین شنا خواهید پرداخت.

گام 2 - شروع کردن به حرکت در آب

استفاده از پا برای حل دادن آب، با حل دادن آب توسط پاهای خود در واقع خودتان شروع به حرکت خواهید نمود. مانند فیلم نشان داده شده از لبه استخر گرفته و با پاهای خود حرکت پاها را تمرین نمایید.

گام 3 - شنای حرفه ای

در فیلم دو نوع شنای حرفه ای به شما نشان داده می شود. در مطالب بعدی انواع شنا ها به صورت حرفه ای آموزش داده خواهد شد.

گام 4 - شنا و نجات در وضعیت وخیم و ناخواسته

شنا و نجات در وضعیت وخیم و ناخواسته

شنا و نجات در وضعیت وخیم و ناخواسته، اگر در وضعیت بحرانی مانند شکل در دریا قرار گرفتید دقت داشته باشید که در شکل نحوه نجات شما نشان داده شده است. بر این اساس فلش های سبز مسیر حرکت و شنا برای نجات است و فلش قرمز بدتر شدن وضعیت و محلکه می باشد.