گام 1 - وسایل ایمنی و کمک آموزشی

وسایل ایمنی و کمک آموزشی

کمربند ایمنی :

که شامل تعدادی چند از قمقمه های پلاستیکی باد پر و یا از مواد اسفنجی در یک کمربند برزنت و یا پلاستیکی آراسته شده یا قلاب به دور کمر بسته می شود تا ایمنی در مراحل اولیه آموزش پایه را برای مبتدیان فراهم آورد.

وسایل ایمنی و کمک آموزشی

دوقلوی شنا :

از مواد اسفنجی ساخته شده و دارای گره بند های مخصوص طنابی است که در میان پای شناگر گذاشته و بسته می شود تا به افقی بودن پایین تنه کمک و مانع حرکت پا گردد، قابل ذکر است که این وسیله نیز در تسهیل مراحل آموزشی دست مثمر ثمر می باشد.

وسایل ایمنی و کمک آموزشی

تخته شنا :

1 – از این وسیله برای تمرین پا استفاده می شود و تا کنون دو نوع آن در استخر ها مشاهده گردیده است.

الف ) از مواد اسفنج فشرده با رنگهای مختلف

ب ) توسط نجارها از تخته ساخته شده و رنگ آمیزی گردیده است.

وسایل ایمنی و کمک آموزشی

جلیقه نجات :

مواد رویه آن شمعی و داخل آن پر از اسفنج و دارای دکمه و یا قلاب در اندازه و رنگهای مختلف بوده و برای پیشگیری از خطرات احتمالی پوشیده می شود.

2 – بعضی از اسکی بازان نیز در اسکی رو آب از آن استفاده می نمایند.

3 – برای پیشگیری از خطرات احتمالی سرنشینان قایقهای تفریحی نیز از این وسیله پوششی استفاده می نمایند.

چوب تعلیم شنا :

مقداری طناب برزنت و یک چوب برای تهیه آن لازم است،نخست یک سر طناب برزنتی را به سر چوب متصل سپس سر بعدی طناب را با گره به شکل حلقه در آورید.

گام 2 - تمرین پای دوچرخه در آب

تمرین پای دوچرخه در آب

کمربند چوب تعلیم را بدور کمر خود بسته و به کمک یار کمک دهنده در قسمت عمیق استخر از نردبان وارد آب شوید.

گام 3 - کرال سینه

کرال سینه

کرال سینه شنای سرعتی محسوب و بدلیل سهولت در فراگیری و جاذبه استیلی در مراحل آموزش پایه از اولویت ویژه ای برخوردار و در صدر شناهای چهار گانه ((کوچینگ)) قرار گرفته است.

گام 4 - شیرجه زدن

شیرجه زدن

در حالیکه پاها به اندازه تهیگاه از یکدیگر فاصله داشته و لبه استخر را چسبیده اند قائم بایستید.