گام 1 - تعویض شمع و وایر

تعویض شمع و وایر

تعویض شمع و وایر

در مرحله اول شمع و وایر ها را در خودروی خود پیدا کنید.

وایرها معمولا در قسمت بالای موتور قرار دارند.

وایرها از یک طرف به شمع و از طرف دیگر به کوئل خودر متصل هستند.

تعویض شمع و وایر

وقتی جای شمع و وایر را پیدا کردید موقع در آوردن دقت کنید که نحوه قرار گرفتن چگونه است.

یعنی در قسمت کوئل ۴ جا وجود دارد که بدانید کدام وایر برای کدام جا است.

که اگر اشتباه جاگذاری شود ممکن است خودرو روشن نشود یا اگر روشن شود به درستی کار نکند.

تعویض شمع و وایر

در این مرحله پس از درآوردن وایرها، شمع ها را از قسمت داخل موتور که مشخص میباشد باز کنید.

این کار را باید توسط آچار شمع انحام دهید. بعد از جایگزینی با شمع های تازه با آچار محکم ببندید.

تعویض شمع و وایر

در مرحله آخر وایرهای تازه را همانگونه که وایرهای کهنه را باز کرده بودید جایگذاری کنید.

زمانی که در محل خودشان قرار دادید موتور را روشن کنید.

اگر به درستی کار کرد شما کارتان را درست انجام داده اید.

اگر سوالی در مورد مطلب شمع و وایر خودرو دارید. در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.