گام 1 - وسایل لازم برای درست کردن شمع تزیینی

وسایل لازم برای درست کردن شمع تزیینی

وسایل لازم برای درست کردن شمع تزیینی:

1- شمع وایمر

2- نگین

3- گل کریستالی

4- مروارید

5- توپ یونولیت در سایز دلخواه

6- چسب مایع یا چسب حرارتی

تمامی وسایل بالا را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.

گام 2 - درست کردن شمع تزیینی

درست کردن شمع تزیینی

آموزش نحوه ی درست کردن شمع تزیینی:

ابتدا نگین ها را دونه به دونه وسط گل های کریستالی بچسبانید.

گام 3 - نمونه های زیبایی از شمع مرواریدی

نمونه های زیبایی از شمع مرواریدی

نمونه های زیبایی از شمع مرواریدی