گام 1 - آموزش تنگ کردن شلوار جین

آموزش تنگ کردن شلوار جین

مرحله اول : در این بخش که یکی از مهم ترین بخش های این آموزش می باشد. شما باید مقدار گشادی یا اضافه بودن سایز شلوار را به درستی تعیین کنید.

همچنین بر اساس جنس شلوار به این کار بپردازید. یعنی ممکن است شلوار انعطاف پذیر نباشد پس زیاد آن را تنگ نکنید یا شلوار انعطاف پذیری خوبی دارد.

پس از رعایت نکات گفته شده به اندازه گرفتن مقدار گشادی یا اضافه بودن شلوار بپردازید و مقدار آن را تعین کنید.

آموزش تنگ کردن شلوار جین

مرحله دوم : در این بخش شلوار جین مورد نظر را برعکس کنید و محل های اندازه گرفته شده را روی شلوار مشخص کنید.

آموزش تنگ کردن شلوار جین

زمانی که مشخص شد چقدر شلوار باید تنگ شود شما می توانید محل مشخص شده را ابتدا ساده بدوزید و مجددا آن را تست کنید یا به محل مشخص شده را به درستی بدوزید و سپس قسمت اضافی را برش بزنید.

همچنین در کوتاه کردن شلوار و قسمت فاق شلوار نیز دقت داشته باشید که این ناحیه زیاد تنگ نشود.

به نوع دوخت در تصاویر نیز دقت داشته باشید.