گام 1 - مراحل زخم کردن شلوار جین

مراحل زخم کردن شلوار جین

شلوار خود را آماده کنید همچنین به یک تیغه و به یک تخته چوب صاف و یا کارتون محکم نیاز داریم.

مراحل زخم کردن شلوار جین

قسمتی را که می خواهید برش بزنید بعنوان مثال قسمت های بالاتر از زانو، قسمت ران جلو و یا از جیب ها. را انتخاب کنید.

مراحل زخم کردن شلوار جین

کارتون و یا چوب را از قسمت ساق شلوار وارد شلوار جین نمایید و در زیر محل انتخابی خود قرار دهید.

مراحل زخم کردن شلوار جین

اکنون با یک دست خود شلوار را نگه دارید و با دست دیگر تیغه را روی محل مورد نظر بکشید مواظب دست و بدن خود از زخمی شدن توسط تیغه باشید.

مراحل زخم کردن شلوار جین

اگر از تیغه یکبار مصرف استفاده می کنید دهانه آن را ما بین کار تمیز کنید.

مراحل زخم کردن شلوار جین

بر روی پارچه شلوار کشیدن  تیغه را تا زمانی که نتیجه دلخواه حاصل شود تکرار کنید. شاید شما بخواهید بریدگی و سوراخ کوچک ویا بیشتری روی شلوار جین خود داشته باشید. به خاطر داشته باشید که بافت زخم شلوارجین پس از هر بار شستشو ساییده و بزرگتر می شود وحالت خود را از دست می دهد.

مراحل زخم کردن شلوار جین

کار ریش ریش و زخم کردن شلوار جین تمام است.