گام 1 - علایم

علایم

به صورت تورم نرم یا ندولر یا سیستیک بدون درد در قطب تحتانی یا دم باروتید در یک مرد بالای 60 سال تظاهر می یابد 10% دوطرفه است.

گام 2 - درمان

درمان

مانند سایر تومورهای خوش خیم برداشتن تومور با مارژین است و در موارد بالینی تیپیک می توان از درمان انتظاری نیز استفاده کرد.