گام 1 - بررسی برترین سیستم‌های ایمنی در خودروها:

 بررسی برترین سیستم‌های ایمنی در خودروها:

ترمز ضدقفل (ABS):

ترمزABS در هنگام سر خوردن ماشین می تواند فشار ترمز ها را در هر چهارچرخ تنظیم کند و همچنین کنترل فرمان در دست خود رانندس که از مزیت های این ترمز است.در حالی که ترمز های قدیمی برعکس ABSبودن

 بررسی برترین سیستم‌های ایمنی در خودروها:

کنترل پایداری (ESP):

بعداز اختراع ترمز ABS شرکت آلمانی بوش براش ایمنی بیشتر ماشین ها را به ESP مجهز کرد. این سیستم زمانی که ترمزABSدرحال کار کردن است میزان چرخش چرخ ها و کشش آن ها را کنترل می کند و اگر شتاب جانبی تشخیص داد وارد عمل می شود. این سیسنم در ایالات متحده برای تمام ماشین ها اجباریست.

 بررسی برترین سیستم‌های ایمنی در خودروها:

ترمز کمکی (BA):

ترمز های کمکی می توانند کمک خوبی برای راننده باشند تا به موقع ترمز کند. زمانی که راننده مشغول کار با مربایل یا صخبت با دیگران است که توجه کافی به جلو ندارد در هنگام لزوم ترمز کمکی می تواند بهترین کمک برای جلوگیری از تصادف باشد. این ترمز ها معمولا با دوربین تعبیه شده در جلو پنجره یا پشت آینه وسط کار می کنند.

 بررسی برترین سیستم‌های ایمنی در خودروها:

نقطه کور(Blind Spot Monitoring):

این سیستم راننده را با علامت هشدار در آینه بغل از وجود ماشین در نقطه کور راننده مطلع می کند.تنها عیب این سیستم در شرایط جوی نامساعد دقت پایین میباشد

 بررسی برترین سیستم‌های ایمنی در خودروها:

تغییر لاین(LPW) و ماندن در لاین(LKA):

تغییر لاین سیستمی است که موقع عبور از روی خط سفید لاین به شما هشدار می دهد.

ماندن در لاین: یک سیستم کمکی است وقتی که ماشین بخواهد از لاین خود خارج شود این سیستم فعال می شود  با کمک ترمز کمکی و نقطه کور سرعت ماشین را کاسته و کنترل ماشین را در دست می گیرد. این سیستم سیستمی گران است.

گام 2 - ادامه بررسی برترین سیستم های ایمنی در خودرو:

ادامه بررسی برترین سیستم های ایمنی در خودرو:

سنسور باد تایر یا TMPS:

نسخه های ارزان با محاسبه تعداد دور چرخ ها و مطابقت با تعداد دور چرخ استاندارد میگویند که باد تایر کم است یا زیاد

اما در نسخه های گران تر از یک نسخه سنسور فشار وایربس در هرچرخ استفاده میشود.