گام 1 - وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

پارچه نمد سفید یا شیری رنگ نیم منر

پارچه  نمد سیاه و قرمز به مقدار خیلی کم

نخ و سوزن

قیچی

ناز نازی یا الیاف

سیخ چوبی

در مرحله اول با استفاده از الگو های از قبل آماده شده از نمد  به اندازه 30در20یا به اندازه دلخواه برش می دهیم.

با نمد سیاه رنگ الگوی چشم ها و دماغ سگ را برش می دهیم.

 

 

در این مرحله الگوی ها را برش دادیم و آماده دوخت می باشند.

 

 

در این مرحله با نخ و سوزن هر دو قسمت را دندان موشی می دوزیم و قسمتی از آن را برای پر کردن الیاف یا ناز نازی جا نگهمیداریم و بعد ازپر کردن آن قسمت را می دوزیم.

 

در این مرحله چشم ها و دماغ سگ را با چسب مایع یا حرارتی می چسبانیم .

در این مرحله گوش های سگ  را با نخ و سوزن می دوزیم و بعد سیخ چوبی رابه انتها وصل می کنیم و یک پاپیون خیلی

ساده هم درست میکنیم البته نا گفته نماند  مدل های مختلف درست کنید و به قسمت انتهای وصل می کنیم.