گام 1 - وسایل لازم جهت درست کردن سنبل کریستالی

وسایل لازم جهت درست کردن سنبل کریستالی

1- گلبرگ کریستالی مارگریت 100گرم

2- برگ سنبل 2 عدد

3- ساقه مسوار 1 عدد

4- سیم شماره 3

5- گلدان

6- اسفنج

7- خزه

8- نوار کاترین سبز رنگ

تمامی وسایل بالا را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.

گام 2 - نحوه ی درست کردن سنبل کریستالی

نحوه ی درست کردن سنبل کریستالی

مراحل درست کردن سنبل کریستالی

برای شروع کار ابتدا حدود 20 الی 25 سانتی متر از سیم شماره سه را جدا می کنیم. وارد گلبرگ می کنیم.

گام 3 - ادامه مراحل درست کردن سنبل کریستالی

ادامه مراحل درست کردن سنبل کریستالی

ادامه مراحل درست کردن سنبل کریستالی

گلبرگ چهارم و پنجم را هم به این صورت دوخت بزنید. تا 6 گلبرگ هم می توانید اضافه کنید. من 6 گلبرگ بیشتر دوست دارم.

گام 4 - آموزش سرهم کردن سنبل

آموزش سرهم کردن سنبل

آموزش مراحله به مرحله سرهم کردن سنبل

یک گل را لبه ی ساه موار قرار می دهیم.