گام 1 - آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

وسایل مورد نیاز:

1- مقوا

2- گل مصنوعی

3- چسب حرارتی

4- قیچی

آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

ساخت سبد گل به شکل حروف

ابتدا مقوا را به شکل حرف دلخواه تان برش زده و درست کنید. ارتفاع عمقی جعبه از داخل  3 الی 4 سانتی متر باشد. بزرگی و کوچکی جعبه بستگی به سلیقه تان دارد.

آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

شاخه ی گل ها را با قیچی جدا کنید.

آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

پشت گل و کاسبرک را چسب حرارتی بزنید و درون جعبه بچسبانید.

آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

گل ها را کاملا نزدیک به هم بچسبانید تا مقوا دیده نشود و نمای بهتری داشته باشد.

آموزش ساخت سبد گل به شکل حروف

سبد گلمون تمام شد می توانید یا به حالت قبلی به دیوار بزنید یا قاب کنید و به دیوار بیاویزید خیلی هم زیبا ( برگرفته از کانال کریستالکده)

 

 🙂 منتظر آموزش های بعدی ما باشید. 🙂  

گام 2 - ایده های تابلو حروف با گل

ایده های تابلو حروف با گل

نمونه ی دیگری از تابلو حروف با گل های رنگی