گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

همانند تمبورین غربی شامل یه قاب است که جنس آن از چوب درخت  jackfruit (درخت میوه بومی هند) می باشد.

ساختار ساز

پهنای قاب مابین 7و 9 اینچ و ضخامت 2 تا4 اینچ است.

ساختار ساز

یک طرف قاب، پوست مارمولک( بزمچه) کشیده  می شود.

ساختار ساز

 تنها یک شکاف در بدنه قاب وجود دارد که شامل  3 الی 4 صفحه کوچک فلزی هست(اغلب سکه های قدیمی) که وقتی ساز نواخته می شود صدای جرنگ و زنگ مانندی ایجاد می کند.

گام 2 - روش نواختن ساز

روش نواختن  ساز

این ساز بدلیل اینکه  موسیقی هندی شامل الگوهای پیچیده ریتمیک در سازهای کوبه ای دارد نسبتا نواختنش  سخت است.

 kanjira  معمولا با کف و انگشتان دست راست نواخته می شود و توسط  دست چپ نگه داشته می شود.