گام 1 - ساختار ساز

ساختار ساز

همانند تمبورین غربی شامل یه قاب است که جنس آن از چوب درخت  jackfruit (درخت میوه بومی هند) می باشد.

ساختار ساز

پهنای قاب مابین 7و 9 اینچ و ضخامت 2 تا4 اینچ است.

ساختار ساز

یک طرف قاب، پوست مارمولک( بزمچه) کشیده  می شود.

ساختار ساز

 تنها یک شکاف در بدنه قاب وجود دارد که شامل  3 الی 4 صفحه کوچک فلزی هست(اغلب سکه های قدیمی) که وقتی ساز نواخته می شود صدای جرنگ و زنگ مانندی ایجاد می کند.

گام 2 - روش نواختن ساز

روش نواختن  ساز

این ساز بدلیل اینکه  موسیقی هندی شامل الگوهای پیچیده ریتمیک در سازهای کوبه ای دارد نسبتا نواختنش  سخت است.

 kanjira  معمولا با کف و انگشتان دست راست نواخته می شود و توسط  دست چپ نگه داشته می شود.

روش نواختن  ساز

نوک انگشتان دست چپ هم حین نوازندگی برای زیر و بم کردن صدای حاصله با فشار دادن ناحیه لبه پوست  می توانند استفاده شوند.

روش نواختن  ساز

این ساز صدای خیلی زیری دارد. نوازنده برای بدست آوردن صدای بم میزان کشش پوست را با پاشیدن مقدار کمی آب به داخل آن کاهش می دهد این کار ممکن برای حفظ کیفیت خوب صدا در حین اجرا در کنسرت چندین بار تکرار شود.با این وجود  اگر ساز بیش از اندازه مرطوب باشد تن صدای خفه و نامطلوبی ایجاد می کند و مدت 5 الی 10 دقیقه برای خشک شدن آن زمان لازم است. همچنین دما و رطوبت محیط  روی تن صدای ساز اثر میگذارد.

نوازنده ها معمولا دو عدد از این ساز همراه خود دارند تا حداقل یکی از آنها را در شرایط مطلوب کوک شده در درسترس داشته باشند.